Bulgarian poetry in the end of the 20th century: Part 2
Author: 
Plamen Doinov. Language: Bulgarian

 

Table of contents

Традициите в края на ХХ век: срещи и интерпретации

Книжни пространства и мистификации

Пространството диктува

Похватът (моделът) на мистификацията

Пренаписване на традициите

Пренаписвания на автори

Пренаписвания на Ботев и Вазов

Пренаписвания на Яворов

Пренаписвания на Лилиев

Пренаписвания на Дебелянов

Други пренаписвания на автори

Цикълът на пренаписването

Пренаписвания на персонажи, митове, сюжети, дискурси и периоди

Български персонажи, други персонажи

Митове и приказки

Езикът  безкрайният семиозис

Азбуки, теоретически дискурси и периодизационни палимпсести

Парапародията  жанр отвъд смеха и забравата

Малък епилог към една епоха на пренаписвания

Постманифест №4: Парапародията като пренаписване на традицията

Постмодерната поезия и след нея

Скритият дебат за постмодернизма през 90-те

Защо е дебатът е скрит?

Равнища на всекидневието като равнища на морала

Равнища на политическото

Равнища на литературната теория и история

Периодизация на българскта постмодерна поезия

Върху понятието

Малък речник на постмодернизма във времето

Начала на източноевропейския и българския постмодернизъм

Академичен постмодерн

Медиален постмодерн (пост-постмодернизъм?)

От иронията до еротиката в българския поетически постмодернизъм

Постмодерната ирония

Възвишено и сантиментално: постмодерни напрежения

Постмодерно лирическо порно

Нов автентизъм и леко писане  теми и почерци

Дневници, мемоари, репортажи на новия автентизъм

Традицията на новия автентизъм. Екатерина Йосифова

Медиалният нов автентизъм. Радостина Григорова

Паметта на тялото и текста. Поредицата „Ягодови полета“

Лекото писане. Автори и почерци. Очевидното като тайна. Кристин Димитрова

Лекото писане във второ лице. Георги Пашов

Всекидневното изричане на любовта. Диана Иванова

Другите почерци на лекото писане

Постманифест №5: Позитивизмът на постмодерното

Съвременността като история

1996: българската поезия на 90-те в една година

Малка панорама на 90-те през фокуса на 96-а

Антологизъм и избрано

Довършвания

Занимания с тялото

Завръщания на 80-те

Лекото писане в 96-а

1996: панорама на репрезентативността

Постманифест №6: Всеки в комплексите си

Социотопики към поезията на 90-те

Читатели, тиражи, премиери

Рецептивната ситуация

Скриването на читателя

Книжен пазар и поезия

Феноменът „премиера на книга“

Календар и книги

Книгите-предмети

„Цигари“ и „Кибрит“. Мария Канева

„Здравей, шебек“. Йордан Кръстомиров

„Единадесет индиански приказки“. Йордан Ефтимов

Поезия на актьорите

Сцената на лириката

Текстът на актьора, гласът на актьора

Репликираща поезия

Постманифест №7: авторският литературен театър

Библиотопии, реплики, витрини

Библиотопии и реплики

Етапи на стихосбирката

Пространството на лапидариума

Органика и хифология

Коментар на среща

Проект на книга

Преведено на български

Малкият двутомник

Крачим по Крачолов

От брега възвестявам

За тоталния реализъм и ангажираните списователи

Насърчение

Писане в поезията

„Петък 13“ на 13 юни

Три фрагмента за Роман Томов

Книга за завръщане

Из витрините за поезията през 90-те (19952000)

Постманифест №8: Първите седем

Думи за край

Бележки

Първи публикации на текстовете в част втора

Приложения

Из поетическия книгопис на 90-те години на ХХ век

Стихосбирки, публикувани през 90-те

Поетически сборници и антологии, публикувани през 90-те

Библиография

Обща библиография

Книги, статии, разговори, анкети за поезията/литературата на 90-те години на ХХ век

Избрани рецензии, предговори и бележки за поетически книги, публикувани през 90-те години на ХХ век

Details
Publisher Prosveta
Language Bulgarian
Pages 544
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978–954–01–2053–9
Creation date 2007
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset