Bulgarian poetry in the end of the 20th century: Part 1
Author: 
Plamen Doinov. Language: Bulgarian

 

Table of contents

Думи за начало

Увод в българската поезия на 90-те години

Как да мислим периода

В търсене на спокойните понятия

Първата българска република и Втората българска република

Краят на ХХ век  траещата съвременност

Нови понятия

Поезията в края на ХХ век  основания, граници, общи характеристики

Основанията

Граници

Общи характеристики

Плуралистична множественост

Роене на литературни институции и струпване на биографични времена

Десетилетие със/без поколение

Индивидуализация или нов персонализъм

Езиковост

Поезия на многоликия Аз, Ти, Той. Персонажна поезия

Модерност и постмодерност

Ретроутопични проекти

Женско писане

Европа като пожелан сън и отказана реалност

Възможното поколение на 90-те

Поколения и поколенчески модели в българската литература

Първото поетическо поколение

За едно възможно поколение на 90-те години

Подгрупи, групи, антологии, списъци

Постманифест №1: Поколение без болест

Културни проекти, литературни кръгове и художествени движения в началото на 90-те

Ретроутопичният проект (19901992)

Към началата на българския литературен неоавангард

Дисидентският неоавангард

Разграниченията и близостите на свободата

Българският соц-арт

Истории и етимологии

Първи български епизоди

„Петък 13“ и поетическият соц-арт

Нава  неоавангардът на краткостта

Заключение: амбалажът на неоавангарда

Постманифест №2: Българската поезия преди и след това

Алтернативни поетики, творчески стратегии и трансформации на поетически почерци

Генеалогически аспекти на краевековната поезия

Поезия на нонсенса. Българският случай

Поезия на нонсенса. Кратък курс

Сатирата, детският и философският поглед към света  алиби или присъда

Договорът за нонсенса

Битката за действителност и битка за смисъл

Оттатък Езоповия комплекс

Оттатък Езоповия комплекс. Константин Павлов

Оттатък Езоповия комплекс. Биньо Иванов

Оттатък Езоповия комплекс. Николай Кънчев

Новото антическо писмо в българската поезия. Стефан Гечев и Иван Теофилов

Завръщания на 90-те

Завръщане докрай? Константин Павлов

Завръщането като антиномия на реалността

Биньо Иванов

Завръщане и поетически абсолют. Николай Кънчев

Завръщането на лапидарната античност. Стефан Гечев

Завръщането като пътуване. Иван Теофилов

Наместо заключение

Краевековен антологизъм и нов персонализъм  стратегии на представянето

Онтология на антологията: българският случай

Краевековните антологии като преобразуване на антологийните традиции

Краевековните антологии като повтаряне на антологийни традиции и като разширяване на теми, епохи и персони

Антологията като конструиране на поезията от началото на Втората република

Лични антологии и нов персонализъм

Стратегии на отсъствието. Любомир Левчев

Стратегии на пренаписването. Иван Цанев

Стратегии на приключването. Миряна Башева

Постманифест №3: Краят на младите и старите в поредния край на века

Бележки

Първи публикации на текстовете в част първа

Details
Publisher Prosveta
Language Bulgarian
Pages 488
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978–954–01–2052–2
Creation date 2007
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset