BulgarianByzantine relations during the reign of the Bulgarian tsar Petur I (927969). Author: Stanimir Zvezdov. Language: Bulgarian

 

Table of contents

Въведение
[Introduction]

Първоначалните действия на цар Петър I и договорът от 927 година
[The initial activities of tsar Petur I and the treaty from 927]

Мирният период в българо-византийските отношения при цар Петър I
[The peaceful period in Bulgarian-Byzantine relations during the reign of tsar Petur I]

Разваляне на отношенията между България и Византия и походът на киевския княз Светослав в България
[Deterioration of relations between Bulgaria and Byzantium and the march of the Kiev prince Svetoslav in Bulgaria]

Заключение
[Conclusions]

Библиография
[Bibliography]

Съкращения
[Abbreviations]

Извори за българовизантийските отношения през управлението на цар Петър I
[Sources of Bulgarian
Byzantine relations during the reign of Tsar Petur I]

Обр. 1. Предполагаеми граници на България при управлението на цар Петър I
[Fig. 1. Possible borders of Bulgaria during the reign of Tsar Petur I]

Обр. 2. Бронзова матрица за печати на цар Петър I
[Fig. 2. Bronze matrix for seals of tsar Petur I]

Details
Publisher Ogledalo
Language Bulgarian
Pages 102
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-7261-14-1
Creation date 2016
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset