Bogomils' books and legends
Language: Bulgarian. Second edition. First published in 1925

 

Table of contents

Предговор

Увод

1. Поглед върху дуалистичните учения преди богомилството

2. Богомилство

I. Богомилски книги

1. Главни произведения

1.1. Тайната книга

1.2. Новозаветни книги

1.3. Молитвата Отче наш

1.4. Катарски Требник

1.5. Видение Исаиево

2. Второстепенни произведения

2.1. Енох

2.2. Откровение Варухово

2.3. Адам и Ева

2.4. Детство Исусово

2.5. Прение на Христа с дявола

2.6. Разумник

2.7. Български апокрифен летопис

2.8. Тивериадското море

2.9. Гръцка легенда за сътворението на света

2.10. Босненска легенда за сътворението на света

II. Дуалистични български народни легенди

Състав и характер на легендите

Произход на легендите

 Показалец

Богомилски книги и легенди

Details
Publisher Shambala
Language Bulgarian
Pages 466
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-319-210-6
Creation date 2019
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset