Collegium Historicum: Volume 1. In Bulgarian

 

Table of contents

I. Секция Постдокторанти

А. Петрова. Понтийска група керамика с релефна украса от Елинистическата епоха

В. Ханджийска. Керамични форми от Кабиле — определител за обработка на масовия керамичен материал от Eлинистическата епоха

К. Станев. Топонимитe като извор за етнодемографските и политически последици от аваро-славянските нашествия в Тракия в края на VІ и началото на VІІ век

А. Ангелов. Светци литургисти и техните свитъци в българската монументална живопис от ХVІ–ХVІІ век

Р. Спасов. Италиански извори за българите католици в Северна България, началото на ХVІІІ–ХІХ век

М. Тафрова. Местната администрация в българските земи през 60-те  80-те години на ХІХ век и участието на българите в нейните структури

Л. Георгиев. За стопанската предприемчивост на братя Хаджигюрови и случая с тяхната "ракиена фабрика"

С. Никифорова. Ефективността на икономическите институции в Югоизточна Европа на примера на Югославия и България (1918–1941)

Б. Банчев. Неглижирането на историческата легитимност. Новите стари държави Сърбия и Черна гора като наследници на Югославия и/или на себе си

Р. Цветкова. По стъпките на едно трудно начало. Проф. Тодор Боров като пръв ръководител на катедра Архивистика в СУ "Св. Климент Охридски"

II. Секция Докторанти

С. Иванова, В. Рангелова, И. Кулев. Технология на производство на археологически находки от мед и медни сплави през Бронзовата епоха в Североизточна България

К. Маджаров. За хронологията на монументалните гробни съоръжения от източния могилен некропол в Историко-археологическия резерват "Сборяново"

С. Василева. "Керченският стил" във вазописта  проблеми на интерпретацията (преглед)

З. Кръстева. Бележки върху огнищата  олтари "есхари", откривани в селища от Елинистическата епоха в Тракия

И. Славова. Предварителни резултати от археоботаничното изследване на част от некрополите на античния град Кабиле

Й. Илиев. Родопите и завладяването на Тракия от римляните (188 г. пр. Хр.  45 г. сл. Хр.)

Б. Драганов. Култът към Меркурий в Рим и Западните провинции

И. Вълчев. Антиезическа кампания в диоцеза Дакия през 330–331 г.?

К. Лука. Античната керамика от местността "Градището" при с. Якимово (проучвания на проф. Ат. Милчев, 1959–1962 г.) (Предварително съобщение)

Т. Димитров. ΘΕΡΑΠEΙA KAI ΠAIΔEIA (Бележки върху един аспект от интерпретацията на "Юстиниановата чума" във Византия)

К. Йорданов. Константинополските реликви преди 1204 г.

В. Нинов. За някои форми на употреба на финансовите средства от кралете-кръстоносци

К. Голев. Образът на куманите в "Повесть временных лет" и съвременните й руски извори

П. Велев. Императорът и неговото "малцинство". Антиосманската отбранителна стратегия на Хабсбургите XVI–XVII век

Д. Иванова. В плен на противника или в плен на съюзника? (Историографските версии на Силяхдар Мехмед ага за отношенията на османците с Имре Тьокьоли)

Ц. Радулов. Хигиената в Османската империя през ХVІІІ век като европейско-ориенталски феномен

З. Велинова-Тренчева. За някои аспекти от модернизацията на Белград и София в края на XIX и началото на XX век

И. Пачаманова. Традиция и модернизация в положението на жената в българското семейство от Възраждането до средата на ХХ век

С. Маноилов. Гласът на руския консерватизъм. Михаил Катков

Ч. Митов. Руските революционни смутове и антисъветската съпротива на Нажмутдин Гоцински (1917–1925)

П. Цокова. Инвестициите в Доспатския район на Смолянски окръг през 60-те години на ХХ век

И. Якимова. Разпадане на източноевропейския интеграционен модел през втората половина на 80-те и началото на 90-те години на ХХ век

Details
Publisher Gutenberg
Language Bulgarian
Pages 572
Illustrations b/w figures, maps
Binding paperback
ISBN 978-954-617-115-3
Creation date 2011
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset