Collegium Historicum: Volume 2. In Bulgarian

 

Table of contents

I. Секция Постдокторанти

В. Славчев. Керамиката като извор за погребалните практики през късния халколит (по данни от гроб № 43 от Варненския некропол)

В. Божинов. България и младотурската революция (11 юни 1908 — 6 април 1909)

А. Станев. Варварски поселения и гарнизони в състава на старопланинската укрепителна система през V — VI век

А. Джонев. Железопътното развитие на Македония в политиката на първия сговористки кабинет (1932—1925)

А. Петрова. След „щит, олтар, венец“. Традиции и промени в символиката на късноелинистическия надгробен релеф от Аполония Понтика

В. Ханджийска-Янкулова. Модел на база данни за археологически материали (керамика)

Д. Атанасов. Косово от хартия

Л. Лещаков. Относно произхода, типологията и разпространението на някои видове върхове за копия от Епир

М. Шушарова. Структури на местно самоуправление в Османската империя — XVII—XVIII в. Аянската институция в ежедневието на провинцията

М. Петкова-Енчева. Елементи на ислямска урбанистична архитектура в град Стара Загора през XV—XVII век

М. Тафрова. Щрихи от живота и дейността на Димитър Трайкович

Н. Ламбев. Фридрих II и мюсюлманите

Н. Дюлгеров. Отношенията между Венеция и Византия и влиянието им върху латинските държави и владения на Балканите (XIII—XV век)

П. Илиева. Пред/параколониални контакти на траките от крайбрежната територия на Исмар по данни на керамичния материал от архаичната епоха

Р. Цветкова. Пенчо Пелтеков и българската политическа емиграция в Канада

С. Живков. „Личният режим“ на Фердинанд или за ролята на монарха при смените на правителствата

С. Аризанова. Облеклото на българите в старобългарската литература от XII—XV век

С. Славчева. Създаване и организиране на институциите в Югославската република Македония след Втората световна война

Т. Талев. Преустройство или инертност? Мястото на САЩ в българската външна политика през последните години на Студената война (1985—1990)

II. Секция Докторанти

А. Харизанов. Пещ за керамика от Кабиле

Г. Канев. Жертвеният подвиг на монасите в българската средновековна агиографска литература (предварителни наблюдения)

Г. Димов. Западнобалканският град във времето на норманските нашествия и походи XI—XII в.

Д. Кръстева. „Мисия Лондон“. Балканското изложение от 1907 г.

Д. Иванова. „А царят нареди нефириам срещу него да се бие...“ (Османската историопис и една българска приписка за действията на султанската власт срещу Йеген Осман паша през 1688—1689 г.)

Д. Петров. Македоно-албанският конфликт и неговото място във вестник "Нова Македония" през 2001 г.

З. Велинова-Тренчева. Проблемът за историческата гледна точка в изследванията на архитектурата на следосвобожденска София

И. Вълчев. Свещените извори в римска Тракия

И. Славова. Растителни макроостанки от погребален контекст през античността (по данни от територията на днешна България)

И. Хаджипетков. Възстановка на брадва от раннонеолитното селище Ябълково

И. Якимова. Отношенията между световните силови полюси в периода 1985–1991 г. през призмата на геополитиката

К. Божилова. Основополагащи документи за българското здравеопазване, създадени през периода на Временното руско управление (18771979)

К. Чуканов. Неосъщественото установяване на дипломатически отношения между ФРГ и България (19661968)

К. Голев. Градове и номади в Златната орда. (Равновесието между номадите и градската мрежа като фактор за възхода и падението на Златната орда)

К. Лука. Керамика с излъскана украса от средното течението на река Скът, Северозападна България

М. Гяурски. Спортът като стратегическа пропаганда на тоталитарната държава. Примери от социалистическа “Източна Европа“ и Народна Република България

М. Райчева. Damnatio memoriae върху печат от Филипопол

М. Иванов. Документи за ислямизацията в късната Османска империя. (Законова практика и ролята на Българската екзархия)

П. Андонова. Екологичната среда като фактор за ефективността на чифлишките стопанства. Софийският регион през XVII  началото на XIX век

П. Цокова. Образованието в Смолянски окръг 19591979 г.

С. Маноилов. „Консервативната концепция на Николай Данилевски“

С. Иванова. Бронзови сърпове от археологически комплекси на територията на България

С. Василева. Червенофигурен кратер от Аполония Понтийска

Т. Димитров. Климатични предпоставки за избухването на т.нар. „Юстинианова чума“ (541750) във Византийската империя

Ц. Радулов. Хигиена в Одрин и Истанбул. Сведения на чуждестранни пътешественици от XVII век

Ч. Митов. Съветската власт и мюсюлманското духовенство в Северен Кавказ (19171941)

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 740
Illustrations b/w figures, maps
Binding paperback
ISSN 978-954-07-3366-1
Creation date 2012
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset