The Balkan World under the Komnenos Dynasty 10811185
Балканският свят в епохата на Комнините (1081—1185)
Category: 
Byzantine rule
Byzantine Studies

 

   The publication explores the political and economic history of the Balkan Peninsula in the period 11th12th centuries. The book includes written and archaeological sources, numismatic evidence, climatic studies, data on food, clothing, economy and urban life and aims to restore the picture of the Byzantine-Balkan world in the Middle Ages. The monograph covers both the political events and the changes in the life of the medieval Balkan society. The publication examines not only the political history of the Byzantine Empire, but also the life of the Bulgarians along the Lower Danube, the Latin presence in the Balkans and many other aspects during the rule of the House of Komnenos (10811185).

 

Съдържание

Увод

Защо точно Балканите и византийско-балканския свят при Комнините?

Конвенционалната история и историческият релативизъм

In principio sunt fontes

Първа част. Географският фактор

1. Географската рамка: нужна ли ни е въобще?

Планините: най-поразителната черта на балканския пейзаж

Животът в планинските земи

Равнините: тъканта на византийското общество

Външната граница: морето и морската шир

Византийско-балканският свят и морето

2. Пътните артерии на Балканите

Общи данни за унаследената инфраструктура на Балканите

Балканската пътна система във времената на Комнините

Главни и второстепенни пътища

3. Демографията или човешките множества на Балканите

Кои са "византийците" и имало ли ги е въобще?

Демографията: неубедителни данни, но "сигурни" числа

Етнодемографските промени на Балканите

Земите по Долен Дунав: контактна зона или "ничия земя"

Може ли да обобщим?

Втора част. Материалният свят

1. Селското стопанство

Консерватизъм или континюитет с античността?

Житото: поминъкът на едно земеделско общество

Античното наследство: освен житото, маслините и виното

Лозата и виното във византийско-балканския свят

Животновъдството: подценявано, но в основата на средновековното стопанство

Селският двор: храната в ежедневието

Някои изводи

2. Селската община

Предимно данъчни документи и манастирски архиви

Бит и ежедневие: живата картина на селското общество

Селското стопанство, манастирите и едрите земевладелци

3. В капана на античността: византийските градове на Балканите през XI-XII век

Възраждането на градовете

Имперското средище: "Новият Рим"

Средновековен или класически градски облик?

Първо, терминологията

Новите градски реалности: укрепления и население

Градските първенци: чиновници, духовници или динати?

Градските пазари и занаяти

Водещите "индустрии": трапезна керамика и стъкло

Коприната: скъпа и особено ценена

Други производства: луксозни и ювелирни стоки, бронз, кост и книги

Още промени в градските форми: обществена и жилищна архитектура

Заключителни хипотези

4. Византийският икономически модел при Комнините

Монетообмен и парични отношения във византийско-балканския свят

Византийската икономика: от "команден" към "либерален" модел

Трета част. Политическата история

1. Политическото възраждане при първите Комнини

Балканският пъзел: от хаоса към реда

Балансът на силите: Византия и италийските морски държавици

2. Византийският Запад: от възход към падение

Времена на политическо могъщество: Мануил I Комнин

Италийската авантюра на Мануил Комнин

Отново към Балканите: византийската хегемония

Византия и морските градове-държавици във втората половина на XII век

3. Политическият модел при Комнините

Какво имаме предвид, когато говорим за комнинов политически модел

Апогей на комниновия политически модел при император Мануил I

Залезът на комниновото дело

Заключение

Научен апарат

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 600
Illustrations
Binding hardrback
ISBN 978-954-07-5682-0
Creation date 2023
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset