Amphoraes and amphora stamps from Kabyle (4th2nd century B.C.)
Амфоры и амфорные клейма из Кабиле (IV
II вв. до н.э.)
Author: Lyudmil Getov. Language: Bulgarian with summaries in English and Russian

 

Table of contents

Уводни думи

Първа част. Проучвания върху амфорната тара. Равносметка и перспективи. Проблеми на методиката

Втора част. Амфорната тара от Кабиле

Амфорни печати. Каталог с въведение и коментар към класовете

Неподпечатана амфорна тара. Амфори и амфорни фрагменти

Трета част. Обща характеристика на вноса. Количествени и хронологически аспекти

Библиография

Съкращения

Индекс на личните имена на каталога

Приложения

Снимки на амфорните печати от каталога

Таблици на амфори и амфорни фрагменти

Карта на античните производствени центрове на амфорна тара

Карта на разпространението на амфорните печати в Тракия

Таблица на амфорния внос в Кабиле

Резюме на руски език

Summary

Амфори и амфорни печати от Кабиле (IV–II в.пр.н.е)

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian with summaries in English and Russian
Pages 204
Illustrations b/w figures, maps
Binding paperback
ISBN 954-07-0342-5
Creation date 1995
Size 16 х 24 cm
Condition
Condition good

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset