Zographou Sympraktika. The archives and library of the monastery of Zograph: Studies and prospects
Language: Bulgarian with summaries in Engslih

 

Table of contents

Вместо предисловие

И. Атанасий. Евангелието като извор на вдъхновение за работата в научен екип

Кирилски ръкописи в Зограф (XVI‒XX век). Подходи при изследването и описанието им

М. Димитрова, К. Иванова, Е. Мусакова, А. Бобев, А. Бояджиев, П. Петков, К. Поповски, Л. Ненова. Каталогизиране на кирилски ръкописи от втората половина на XVIII до първата половина на ХХ век, пазени в Зографския манастир: трудности и перспективи

Е. Мусакова. Украсата на късните ръкописи от библиотеката на Зографския манастир

Г. Ристески. Сбирката от певчески ръкописи на Зографската света обител

П. Жгун, В. Подковирова. Ръкописите от школата на преподобния Паисий (Величковски) в библиотеката на Зографския манастир

Д. Илиев. Нови сведения за историята на Зографското глаголическо евангелие от Х век според гръцка приписка от XIX век в старопечатна книга от библиотеката на манастира Зограф (Инв. № 19023)

Г. Парпулов. Зографският царски поменик (ръкописи № 228 и 234)

А. Бобев. Още веднъж за историята на почитта към св. Димитър Басарбовски в Зографската света обител

А. Бояджиев. Славянското житие на св. Георги Янински по два зографски преписа Петко Петков. Ръкопис № 328 от библиотеката на Зографската света обител (сборник на Търпе Вучидолов)

К. Иванова. За един неизвестен превод на учителя и просветен деятел Милан Радивоев, запазен в Зографската света обител

П. Петков, К. Поповски, Д. Пеев. За приписката на „окаяния Драган“ в Зографския трефологий

Документален архив в Зограф (XV‒XIX век)

И. Йорданов. Златният печат на цар Иван Асен ІІ (12181241), съхраняван в архива на манастира Зограф

П. Захарюк. Връзките на Молдова със Зографския манастир на Света Гора. Състояние на проучванията

П. Захарюк, Г. Лазар, Д. Пеев, И. Билярски. Чек-лист на влахо-молдовските документи в архива на Зографския манастир

М. Кипровска, Г. Бойков. Колекцията от османски документи от архива на Зографския манастир: предварителни бележки върху нейното състояние, съдържание, значимост и перспективи за работа

Н. Данова, К. Мирчева, О. Тодорова, С. Иванова. Четири зографски кондики от XVIII  началото на XIX век

Г. Митов. Васил Априлов в търсене на документи за средновековното българско минало

Зограф и българската историопис от XVIII век

И. Атанасий. История славянобългарска като повод за един християнски прочит на историята

Д. Пеев. Нови документи за отец Паисий Хилендарски

Л. Ненова. Житийните бележки за св. Йоан Рилски и неговите последователи в История славянобългарска. Текст и изследване

Д. Пеев. За Зографската българска история и нейния автор

Текст и контекст. Зограф в културното пространство на Балканите и отвъд него

Г. Банев. За автора на Кониковското евангелие. Нови данни за ръкописното наследство на книжовника Натанаил Зографски, митрополит Охридско-Пловдивски

А. Деликари. Документите от светогорските манастири като свидетелство за славянските влияния в Гърция. Присъствието на славянски топоними, микротопоними и хидроними

Е. Дикова. Ритъмът в двата южнославянски превода на проложните стихове за април

Р. Клеминсън. Преписи на Словата на преподобния Доротей от Газа в Зографския манастир и в Бодлеанската библиотека

М. Крутова. Материали за Зографския манастир, пазени в ръкописния отдел на Руската държавна библиотека (XIIIXIX век)

П. Кицулеску. Ръкописи от библиотеката на Св. Синод на Румънската православна църква в Букурещ, свързани с Молдова и със Зографската света обител на Атон

С. Куюмджиева. Зографски дейци в хилендарски музикални ръкописи

А. Жабов. Свети Пимен Зографски  обзор на научните изследвания и възможни насоки за исторически търсения

А. Тончев. Аспекти на монашеската молитва: антропологично проучване на един Атонски манастир

Г. Бесстремянная. Японският архив на българския светогорски манастир Зограф

Книгохранилища и документи. Форми на описание и съхранение

А. Бояджиев. Зографската електронна научноизследователска библиотека. Интеграцията на електронните ресурси

Н. Мандзурис. Преди консервацията. Обновяването из основи на библиотеката на Зографската света обител: анализ и представяне на мерките за превантивна реставрация и консервация

А. Ангелова. Зографска електронна научноизследователска библиотека  създаване и перспективи

М.-А. Джонсън. Хилендарският манастир и Хилендарската изследователска библиотека: модел за съвместно съхранение и достъп

Е. Узунова. Славянската ръкописна колекция на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и системата за споделена каталогизация COBISS: създаване на електронен каталог  трудности и полза

А. Лесенска. Каталогизиране на славянската ръкописна колекция – опитът на Народната библиотека в Пловдив

Списък на съкращенията

Списък на илюстрациите

Показалец на личните имена

Показалец на географските названия

Table of contents. Abstracts

Илюстрации

Зографски сборник. Зографският архив и библиотека. Изследвания и перспективи

Details
Publisher Zograf monastery
Language Bulgarian with summaries in Engslih
Pages 900
Illustrations b/w and color figures
Binding hardback
ISBN 978-954-770-452-7
Creation date 2019
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset