Musicology: Historical Reflections, Philosophical Perspectives. Volume 1
Знанието за музиката: Исторически рефлексии, философски перспективи
Language: Bulgarian with a summary in English
 

     The question, around which this book is formed, is “What is music?”. Historically, different answers were given igniting discussions in absentia. Both the discussions and answers contain significant philosophical perspectives. Some of them have developed over time, others were abandoned for the sake of new ones and still others have faded into natural oblivion. This first volume of the planned two volumes attempts to trace them by:

    • looking back to Antiquity, the Medieval period and Modern Times (until the seventeenth century) to find new lines of thought aimed at the future;
    • including authors, who were the first to hit upon and come up with ingenious ideas of music, adducing excerpts from their fundamental works;
    • reconstructing methodologically the general picture of musicology through introducing such oppositions as looking into — listening to music, Medieval humanisation — Renaissance humanism, etc.
    • looking into as many aspects as possible of the complex and mixed music-philosophy relationship that has long forgotten the reason as to why Plato, one of its inventors, said that philosophy is the highest music.
 
Table of contents
Увод

I. Античност

1. Питагор

1.1. Откривателят на музиката

1.2. Ключовите думи на питагорейството

1.3. Мит и логос

1.4. Музикалното съдържание на хармонията

1.5. Теориите и разказите

1.6. Отвъд аналогията

1.7. Първите връзки на философията с музиката

2. Хераклит

2.1. Хармония и логос

2.2. Фрагментите на Хераклит в своите музикални залежи

2.3. Хармонията и връзката Бог-логос-етос

3. Платон

3.1. Раздвояването като отправна точка

3.2. Числото

3.3. Душата на света

3.4. Музика и етос

3.5. Хармонията в звуковия израз на „хармониите“

3.6. Възпитаният в музиката

3.7. Връзката музика-философия

3.8. Платоновата „идея“

3.9. „Федон“

3.10. Музикалната жертва

4. Аристотел

4.1. Науката „хармоника“

4.2. Етосът

4.3. „За душата“

4.4. Влиянието на Аристотел

5. Аристоксен

5.1. Музикосът Аристоксен

5.2. Основанията на музикалното

5.3. Дисциплината „хармоника“ отвън и отвътре

5.4. Гласът

5.5. Тонът

5.6. Етосът

5.7. Да бъдеш музикос

5.8. Музикалната природа

5.9. Затварянето: Клеонид, Аристид Квинтилиан, Секст Емпирик

II. Средновековие

1. Предварителни бележки

2. За взирането в музиката и вслушването в нея

3. Хуманизация на идеите за музиката

4. Разликата между античния и средновековния възглед за музиката

5. Августин

5.1. Музикалното практикуване

5.2. „Изповеди“

5.3. „De musica”

5.4. Псалми, послания, коментари

5.5. Човешкият глас и чуващият Господ

5.6. Гласът Господен

5.7. Възпев, прослава, благослов, хвала

5.8. Сладкогласието

5.9. Псалмопеенето в Новия Завет

5.10. Посланията на св. ап. Павел

5.11. Коментарите

5.12. Св. Василий Велики, Омилия върху първи псалом

5.13. Св. Йоан Златоуст, Изложение на псалом 41

5.14. Св. Атанасий, Послание до Марцелин за тълкуването на псалмите

5.15. Св. Никита от Ремесиана, За ползата от псалмодията

5.16. Св. Иероним, Коментар към Посланието на св. ап. Павел до ефесяни

5.17. Св. Бенедикт, Правило (Regula)

5.18. Алегория на инструментите

5.19. Св. Иоан Златоуст, Беседи   

5.20. Преобразуваният смисъл на инструмента

6. Боеций

6.1. Боеций  „автор на прехода“

6.2. Еклектика vs. система

6.3. Квадривиумната музика и „трите музики“

6.4. „Има три музики; и за силата на музиката“

6.5. „Кой е музикус?“

6.6. Аналогията и нейното преодоляване

6.7. Сетиво и разум

6.8. Музика и етос

6.9. Гласът

6.10. Тоновостта  условие за възможността на музикалното познание

6.11. „Утешението на философията“

6.12. Темата за смъртта

6.13. Любовта

6.14. „Когато го слушаш“

6.15. Човешкият глас

6.16. С молитва и надежда

7. Хуго от сен виктор

7.1. Двойната перспектива в средновековното знание за музиката

7.2. Методът на екзегезиса

7.3. Artes liberals

7.4. “Didaskalikon”

7.5. „За произхода на изкуствата“

7.6. „За разграничаването на науките/изкуствата“

7.7. Квадривиумът

III. Ново време

1. „Музика“ и „Ренесанс“

1.1. Методологически аспекти на периодизацията

1.2. Идеята за „новото“

1.3. Преходът

1.4. Иоан де Мурис

1.5. Якоб от Лиеж

1.5. Маркето от Падуа

1.6. Новата цялост на музиката

1.7. Йоханес Тинкторис

1.7. „Речникът“

1.8. „Пропорционалното в музиката“

1.9. „Книга за изкуството на контрапункта“

1.10. Музикалното изкуство

1.11. Творбата като алегория

1.12. Музика и слово

1.13. “Institutioni harmoniche” на Царлино

2. XVXVI век

2.1. Изследователски аспекти

2.2. Марсилио Фичино

2.3. „Три книги за живота“

3.4. Музиката и общите тенденции: отзвук, пречупване, разместване

2.5. Хайнрих Корнелий Агрипа

2.6. „За музиката“

2.7. Джироламо Мей

2.8. „Писмо до Винченцо Галилей върху древната и модерната музика“

2.9. Томазо Кампанела

2.10. „Метафизика“

1.11. В навечерието на музикалния барок

Summary

 
Details
Publisher Institute of Art Studies
Language Bulgarian with a summary in English
Pages 368
Illustrations b/w figures
Binding hardback
ISBN 978-954-8594-84-4
Creation date 2020
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset