A Life Dedicated to Science: Collection Papers from the Conference "In Memory of Professor Georgy Georgiev", November 23, 2020, Sofia, Ethnographic Institute with a Museum (Bulgarian Academy of Sciences)
Language: Bulgarian with a summary in English
Живот, посветен на науката
 

Table of contents

В. Шарланова. Светещият прозорец на науката. За проф. д.и.н. Георги Георгиев

За учения, колегата и човека д.и.н. Георги Георгиев

Г. Михайлова. Спомен за учения и човека д.и.н. Георги Георгиев

М. Василева. В памет на проф. д.и.н. Георги Георгиев

Е. Цанева. Проф. Георги Георгиев - един историк и софиянец в етнографията през втората половина на ХХ век

Градската култура като предмет на етнологията

Ц. Тодорова. Градската култура като равностоен дял в предметната област на етнологията

Г. Симеонова. Поредицата “Проблеми на българската градска култура” - етап в етнографското проучване на града

Градската култура от Освобождението на България от османско владичество до средата на ХХ век

Д. Радойнова. Здравната политика на бургаските градски общински власти в началото на ХХ век - “тест” за институционална зрелост

М. Маркова. Фабрики и градска среда до 40-те години на ХХ в. през призмата на дървообработващата и хартиената индустрия в София и Софийско

М. Маринова. Родът Желеви от гр. Сливен (средата на XIX - средата на XX век). Фамилни портрети

В. Шарланова. Православни християнски храмове в София, достигнали до Освобождението на България през 1878 г.

К. Дончев. Любителското каране на ски в България - поява и развитие

Н. Спасова. Празничността в бита на слугините през първата половина на ХХ век в България

Съвременна градска култура

Ц. Манова. Топонимът Корея по българските земи

Р. Илиева. Детските лагери през социализма в спомените и разказите на техните съвременници

И. Петрова. Етнографско изследване на един съвременен занаят в българските градове

С. Средкова. Възрожденските градски центрове и съвременната им туристическа употреба (по примера на Копривщица и Трявна)

М. Любенова. “Стоманеното сърце на родината”. Създаването на работническия квартал в град Перник - между официалния дискурс и личните преживявания

И. Кюркчиева. Футболът като част от градската култура

З. Богданова. От занаят към модерен дизайн - наблюдения върху съвременното развитие на Капана като квартал на творческите индустрии в Пловдив

Е. Чанакчиварова. Съвременен прочит на празници и обичаи в Павликенския край

Л. Гълъбова. Селищните трансформации и миграции и съвременната социализация на светите места в България (1990-2020 г.)

Е. Атанасова. Едно село - един блок (скици от живота на един софийски квартал)

Етнокултурни общности в града

М. Маркова. Българите в градовете на Западна Тракия в края на XIX - началото на XX век

Г. Георгиев. Живата памет за таврийските българи в Крайдунавска Добруджа: пътепис за една етнографска експедиция в град Тутракан и околността му

Г. Хнаконсян. Арменската художествена самодейност в София

Традиционни занаяти и поминъци

С. Ракшиева. Подвижното овцевъдство в България от Освобождението до средата на ХХ век

Н. Димитров. “Традиционно” овчарство и “оригинални” породи в XXI. За употребата на понятия с висока символна стойност

Д. Маджаров. “Вятърните мелници в Лудогорието - Исперихски район”. Самокритична оценка на една дипломна работа

Извори и архиви

А. Лулева. Литературата като източник на етнологията. “Физика на тъгата” на Георги Господинов и паметта за социалистическото всекидневие

Д. Панова. Бедните роднини в големия “род”

Н. Ненов. Излет с храна и пиво при “Света Петка” край Русе на 15 август 1901 г.

Е. Минчева. Във фокуса - градското облекло (Евгения Лепавцова и Мария Велева - пресечната точка на художника и етнолога)

С. Папазян. Архивното наследство на Христо Вакарелски

Д. Атанасов. За (полу)пропускливостта на социалните роли, автономията на научното поле и популярното разказване на историята

Музейно дело

К. Салтирова. За един млад регионален музей или за РИМ-София

И. Мишкова. Градът в етнографските експозиции

А. Комитска. Пътят на килима. “Килимената зала” на Исторически музей - Чипровци - място за представяне на културното наследство и духовно средище

Е. Водничар, С. Кънев. Вотивът “Два вола в орало”. Възможни интерпретации на един музеен предмет

Приложение 

 

Details
Publisher Ethnographic Institute with a Museum (Bulgarian Academy of Sciences)
Language Bulgarian with a summary in English
Pages 600
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-245-312-1
Creation date 2023
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset