Journalism, Values, World: Jubilee collection in Honor of Prof. Maria Neykova
Журналистика, ценности, свят. Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Мария Нейкова
Category: Papers in honor of...
Language: Bulgarian

 

    The collection reflects the professional interests of Prof. Maria Neikova. International journalism marks her entire professional path. She is looking for the intersection of international journalism and world politics; she is interested in the role of the global media in intercultural dialogue, critically examines Bulgarian foreign policy and its media image. At the same time, she does not lose sight of the regional perspective — the European Union, the Balkans, and especially the Western Balkans, and their place in contemporary international relations. The presence of these research fields in the collection is a sign that Maria Neikova has her like-minded people and followers.

    What picture of the world does the media present — the answer to this question is what she seeks in all her research. The authors in this collection offer their answers through the prism of different problems and perspectives. The most current topics of our time — the COVID-19 pandemic and the war in Ukraine are inevitably presented here, setting another topic that Maria Neikova has been actively dealing with — misinformation and propaganda.

 

Table of contents

От съставителите

МЕДИИ И ВЛАСТ

И. Баева. Примери за цензура в Източна Европа и България при социализма, а и след него

Д. Сотирова. Отношенията между телевизиите и властта в държавите от Западните Балкани

Ц. Соколова. Достъп до информация за външната политика на България (журналистическа перспектива)

Ж. Попова. Фигурите на чужденеца собственик на българска телевизия след 1992 г.

ЖУРНАЛИСТИКА. ЧЕТЕНИЯ

Н. Огнянова. Отговорната журналистика

С. Попова. Колумнистите и техните разкази

М. Попова. Особености на мирната журналистика при взаимодействие с активната аудитория

К. Баксанова. Журналистика в обществена полза – развитие и тенденции в медийната среда на ФРГ

В. Ангелова. Още веднъж за онова, което чуваме отвъд думите

Д. Добрев. Сценарии и подходи за анализ на текст в борбата с дезинформацията в края на второто и началото на третото десетилетие на XXI век

УКРАЙНА 

С. Кирилов. Пропаганда и дезинформация във войната между Русия и Украйна

Р. Ковачева. Бойно поле Украйна: „новият световен ред“ на Русия

В. Димов. „Война и мир“ 2.0: отвъд шума на песенните фронтове 

ГЛОБАЛНО–ЛОКАЛНО

Л. Вачков. Математика на носталгията

П. Филева. Европейските „международни партньорства“ – опит за адаптиране на политиката на сътрудничество за развитие към новите глобални реалности

И. Ватова. Япония: от поражение и окупация към световна сила. Национални доктрини за международна комуникация

А. Петрова. Американското изтегляне от Афганистан – най-дългата война на САЩ приключи

Д. Кирковска. Европейска рамка на новата парадигма за медийни съдържания – предлаганата програма срещу поискания каталог

ПАНДЕМИЯТА

Б. Златанов. Лов на вещици: антиваксърите под увеличителната лупа на медиите

И. Вълков. Факти, коментари, предположения. Професионални стандарти при отразяване на пандемия. Казуси от Комисията по журналистическа етика

РЕЗЮМЕТА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

АВТОРИТЕ

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 336
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-954-07-5525-0
Creation date 2022
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset