The Western regions of the Bulgarian lands
Reprint from 1915. Language: Bulgarian

 

Table of contents

Предговор

1. Когато турците покорили Македония, тя е била в етнографско отношение българска страна

2. Охридската българска архиепископия

3. Скопската област е останала българска и под духовното владичество на сръбската ипекска патриаршия

4. Долините на Българска Морава, Нишава и Тимок от края на XIV до средата на XIX вeк

5. Наши и чужди списатели за западната етнографска граница на българитe в XIX вeк (18001878 г.) 

6. Българският църковен въпрос в западнитe граници на българскитe епархии

7. Цариградската конференция и западнитe граници на западната автономна област България

8. Западнитe граници на Сан-Стефанска България

9. Как прeминаха Пирот и Враня към Сърбия

Материали

Бележки за приложените карти

Западните краища на българската земя. Изследване и източници за западното българско население през ХV-ХІХ век

Details
Publisher Shambala
Language Bulgarian
Pages 320
Illustrations b/w figires, maps
Binding paperback
ISBN 978-954-319-233-5
Creation date 2019
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset