Misconceptions and Facts about the Proto-Bulgarians. Book Two: The Written Sources about the Proto-Bulgarians
Заблуди и факти за древните българи. Книга II. Изворите за древните българи
Category: Proto-Bulgarians
Language: Bulgarian

 

   When were the Proto-Bulgarians added to the Chronograph of 354 and who was their mythical ancestor Ziezi? Who are the Unogundurs Bulgars? Who is behind the name of the legendary ancestor of the Dulo clan Avitohol? These and other questions from the early Bulgar history are answered by Dr. Zhivko Voinikov in the second book of his study of the culture and origins of the Proto-Bulgarians that presents and analyzes the available written sources (including Armenian, Syriac, Arabic, and Chinese sources).

 

Table of contents

Увод

Латински и византийски извори за българите

1. Анонимният хронограф

2. Панонските българи

3. Историята на херцог Булгар (Булгаран) във Вестготското кралство

4. Митът за „баварски българи“

5. Кубратова България

6. Куберовите българи в Македония

7. Българите на Алцек в Италия

8. Думи от езика на Алцековите българи

9. Българите в ранносредновековната европейска картография

Сирийските извори за българите

1. Българите на Балканите

2. Българите в Кавказ

Арменските извори за българите

1. Местоположение на българите в Кавказ според „Ашхарацуйц“

2. Народът „бушк/буши“, земята Паскатир, башкирите и мнимите българи на Петър Голийски в Средна Азия от „Ашхарацуйц“

3. Пхурк – едно по-старо название на българите или барсилите в Кавказ според „Ашхарацуйц“

4. Българите в Кавказ и преселението на Вунд (Вънд)

5. Българите и другите „северни“ племена в следващите екове и проходите в Кавказ

6. Влъндурите на Мовсес Хоренаци, народът венентери (ВННТР) и оногундурите — едно название или две различни тохарски думи?

Българите (бургарите) в осетинските предания, нартския епос и унгарската генеалогична легенда

Китайските извори и  българите, ключ към произхода

1. За въображаемата връзка между Органа и Мохеду кехан

2. Българите в „Суй шу“

3. Названието „унугундури“ в „Хан шу“

Тохарският произход и значението на етнонима „Българи“

„Зад кулисите на Имеон“, или тохарските корени на хазарите и българите

Дася (Daxia) 大夏  Тахара, Даюан (Dayuan) 大宛/大苑  Тахвар, падането на Гръко-Бактрия и появата на тохарите и ранните алани в Източна Европа

Синовете на Тогарма и българският Авитохол

Някои вероятни тохарски реликти в българския език

Заключение

Използвана литература

 

 

Details
Publisher Edelweiss
Language Bulgarian
Pages 488
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-7186-84-0
Creation date 2022
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset