On the Extra-linguistic Nature of Emotive Interjections: Protolinguistics and Comminication
За екстралингвистичната природа на емотивните междуметия. Протолингвистика и комуникация

Language: Bulgarian; Category: Linguistics 
 
 

Table of contents

Междуметието в българската граматика. Между присъстивето и отсъствието от езика

Съвременни лингвистични търсения. Емотиология

Емотивните междуметия като феномен на познанието

Неезиковост и синкретизъм

Емотивните междуметия като протопредикати. Протолингвистика

Интонацията като гносеологически ресурс

Заключение

Библиография

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 68
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-07-3174-2
Creation date 2010
Size 14 х 21 cm
Condition
Condition good

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset