Milkana Boshnakova. Yavorov and Macedonia / Jaworow und Makedonien 
In Bulgarian with summaries in English and German

 

Table of contents

Въведение

Уводни думи

Историографски преглед

Основни моменти от развитието на освободителното движение на българите в Македония до 1913 г.

Част Ι. Революционерът Яворов

1. Началото, или как Македония става лична съдба на Пейо К. Яворов

2. Яворов в организациите на освободителното движение в Македония и Одринско

В „крайната левица“ на ВМОРО (19011903)

„Върховизмът“ на Пейо К. Яворов

Четник и публичен оратор из Княжеството (1902)

Конгресът, Станишевият комитет и вестник „Право“

Отново в Македония. Член на Серския окръжен комитет. С Гоце Делчев и Яне Сандански

Пейо Яворов и Гоце Делчев

Голешовското сражение

Пейо Яворов и Яне Сандански

Летописец на Илинденско-Преображенското въстание

От Илинден до Хуриета (19031908)

3. От Хуриета до Балканската война (19081912/1913)

В Централното ръководство на ВМОРО

В помощ на онеправданите  общественик и журналист

4. Пейо К. Яворов във войните за национално обединение (19121913)

В навечерието на националното изпитание

Войвода на чета в Македония (1912)

Освобождаването на Банско, Неврокоп, Разлог и Кавала

С Тодор Александров начело на ВМОРО (1913)

Краят

Част ΙΙ. Македония в поезията и прозата на Пейо К. Яворов

1. Македония в поезията на Яворов

2. Македония в художествената проза на Яворов

Гоце Делчев. Биография (1903)

„Хайдушки копнения. Спомени от Македония. 19021903“

Част III. От вестник „Дело“ до вестник „Вардар“ (Македония в публицистиката на Яворов)

1. Особености на Яворовата публицистика по македонския въпрос и трудности при нейното изследване

2. Статиите по македонския въпрос в досегашните издания на „Събрани съчинения на П. К. Яворов“

3. Редактор и сътрудник на печатни издания на ВМОРО

Вестник „Дело“ (19011902)

Вестник „Право“ (Le droit) (19011903)

Вестник „Свобода или смърт. Бунтовен лист“ (1903)

Вестник „Македоно-одрински куриер“ (Le courrier Macédo-Andrinopolitain) (1903)

Вестник „Автономия“ (L’Autonomie) (1903)

Списание „Революционен лист“ (19041906)

Списание „Македоно-одрински преглед“ („Македонски преглед – Revue Macédonienne“) (19051907)

Вестник „Илинден“ (19071908)

Вестник „Вардар“ (19111912)

4. Публикации на Пейо К. Яворов по македонския въпрос в други издания

Вестник „Софийски ведомости“ (1903)

Списание „Мисъл“ (19051907)

Списание „Демократически преглед“ (1908)

Вестник „Пряпорец“ (1907)

Списание „Съвременна мисъл“ (1910)

Вестник „Камбана“ (1910)

Вестник „Голос Москвы“ (1912)

Вестник „Les Droits Du Peoples“ (1912)

Списание „Съвременна илюстрация“ (1913)

5. Характерни черти на Яворовата публицистика по македонския въпрос

Заключение

Yavorov and Macedonia (Conclusions)

Jaworow und Makedonien (Nachwort)

Извори и литература

Животопис на Пейо К. Яворов

Използвани съкращения

Показалец

Details
Publisher East–West Publishing
Language Bulgarian with summaries in English and German
Pages 624
Illustrations b/w figures
Binding hardback
ISBN 978-619-152-459-4
Creation date 2014
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset