External trade relations between the EU and the Russian Federation
Category: Regional studies: Russia; Contemporary history; Political sciences
Language: Bulgarian

 

   This book examines the development of external trade relations between the EU and the Russian Federation in the post-Cold War period (19922018). The analysis is based on the theory that trade and geopolitical relations between the EU and Russia will continue within the strategic partnership and the "cold peace". The "strategic partnership" can be a catalyst for economic growth and development, a stimulus for the market environment to create new jobs and an engine for raising living standards, and on the other hand, the "cold peace" would deepen the existing economic and political crisis between the EU and the Russian Federation, to the strengthening of trade sanctions and the stagnation of external trade relations.

 

Table of contents

Увод

I глава. Международна търговия и външнотърговска политика

1. Основни характеристики на международната търговия и външнотърговската политика

1.1. Същност и теории замеждународната търговия

1.2. Външнотърговска политика–видове и инструменти за нейното осъществяване

2. Регулиране на международната търговия и функциониране на Световната търговска организация

2.1. Роля и функции на СТО

2.2. Между свободната търговия и протекционизма тенденции

3. Понятията „стратегическо партньорство“, „студен мир“ и „търговска война“ в измеренията на международната търговия и външнотърговската политика

II глава. Търговска политика на Европейския съюз и Руската федерация

1. Европейския съюз–динамика и форми на икономическа интеграция

1.1. Общи характеристики на икономиката на Съюза

1.2. Вътрешен пазар на ЕС

1.3. Икономически и паричен съюзна ЕС

2. Обща търговска политика на Европейския съюз

2.1. Регламентиране и инструменти на общата търговска политика

2.2. Търговия със стокии услуги–кратък обзор

2.3. Позициониране на ЕС на международните търговски пазари. Търговски споразумения и договорености с ключови партньори

3. Икономическо развитие на Руската федерация основни характеристики и тенденции

4. Търговска политика на Руската федерация

4.1. Институционална и законодателна рамка в Русия. Инструменти на търговската политика

4.2. Търговия със стокииуслуги–кратък обзор

4.3. Роля на Руската федерация за развитие на световната търговия. Създаване на Евразийския съюз

III глава. Външнотърговски отношения между ЕС и Руската федерация през периода 19922018 г.

1. Еволюция на двустранните търговски отношения между Европейския съюз и Руската федерация в периода 19922018 г.

1.1. В посока към „стратегическото партньорство“ (19922012 г.)

1.2. В посока към „студения мир“ (20132018 г.)

2. Отражение на развитието на външнотърговските отношения между ЕС и Руската федерация върху външната търговия и икономиката на България

3. Двустранните търговски отношения между ЕС и РФ през погледа на водещи специалисти в областта на международните отношения

4. Перспективи и предизвикателства за външнотърговските отношения между Европейския съюз и Руската федерация по пътя към стратегическото партньорство или студения мир

Заключение

Библиография

Приложения

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 270
Illustrations -
Binding paperback
ISBN 978-954-07-5212-9
Creation date 2021
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset