Internal Macedonian-Adrianople Revolutionary Organization: Voivodes and Leaders (18931934)
Вътрешна Македоно-Одринска Революционна Организация. Войводи и ръководители
Category: Macedonian Liberation Movement

Language: Bulgarian

 

   After the liberation of part of the Bulgarian lands and the formation of the Principality of Bulgaria, the struggle for liberation and unification did not stop. In 1893 the Internal Macedonian-Adrianople Revolutionary Organization was established in Thessaloniki. In just a few years, the entire territory from Constantinople to Ohrid and from Kostur to Skopje was covered by the organization's revolutionary network. The purpose of the book is to bring out of oblivion the names of people who gave their youth and lives for the realization of their patriotic ideal.

 

Table of contents

А

Абазов, Славчо Атанасов (1884, с. Злетово, Кратовско – 7 II 1928, София)

Аврамов, Илия (неизв., с. Порой, Демирхисар-Серско – неизв.)

Аврамов, Никола /Н. А. Яковчев/ (1880, с. Слатино, Охридско – 1939, Русе)

Айвазов, Димитър (неизв. с. Чонгара, Бунархисарско – неизв.)

Акелов, Груйо (1883, с. Дебебалци, Битолско – 23 IV 1905, с. Биляник, Битолско)

Алабаков, Стефан (1876, Струга – неизв.)

Алайков, Велин (1882, с. Богослов, Кюстендилско – 17 XI 1922, Кюстендил)

Албански, Атанас Якимов (1880, с. Горно Еловци, Гостиварско – 30 X 1943, София)

Александров, Александър Иваничев (1876, с. Гьокче Бунар, Ивайловградско – 5 V 1965, с. Одринци, Кърджалийско)

Александров, Тодор /Т. А. Попорушев/ (4 III 1881, Щип – 31 VIII 1924, мест. „Три реки”, близо до с. Сугарево, Горноджумайско)

Алексиев, Димитър (неизв. Прилепско – неизв.)

Алексиев, Методи /М. А. Янушев/ (27 II 1887, Велес – IX 1924, с. Покровник, Горноджумайско)

Алексо Поройлията /А. Николов/ (1868, с. Долни Порой, Демирхисар-Серско – 15 VII 1903, мест. „Аджийца”, между с. Игуменец и Ситница, Петричко)

Алексов, Кръстьо /К. А. Лековски/ (1877, с. Ърбели, Дебърско – неизв.)

Алексов, Цветан (неизв., с. Сланско, Прилепско – 27 X 1927, София)

Алтъпармаков, Никола Костов (4 V 1867, Битоля – 27 X 1927, София)

Алулов, Яким (неизв., с. Вевчани, Стружко – XII 1903, с. Вишни, Стружко)

Ананиев, Илия (неизв., Кратово - неизв.)

Анастасов, Иван /Гърчето/ (1880, Мелник – 1904, неизв.)

Анастасов, Иван (неизв., с. Лобаница, Костурско – неизв.)

Анастасов, Мите /Демо/ (1882, с. Койково, Кратовско – 14 X 1915, Кюстендил)

Ангел (неизв., с. Въмбел, Костурско – неизв.)

Ангел Базернишки /А. Секулов Янкулов/ (15 V 1876, с. Баздерник, Демирхисар-Битолско – неизв.)

Ангел Спанчовалията /А. Харозанов/ (1870, с. Спанчево, Демирхисар-Серско – 31 VII 1902, мест. „Харамийската чешма”, между с. Петрово и Голешово, Демирхисарско)

Ангелов, Васил Томов, поручик (12 III 1882, с. Арда, Одринско – 23 VII 1951, Разград)

Ангелов, Дончо (1884, с. Талишманци, Кратовско – X 1921, с. Саса, Кочанско)

Ангелов, Йордан (29 III 1874, Прилеп – неизв.)

Ангелов, Кольо (неизв., Дойран – 2 VIII 1903, с. Крондирци, Кукушко)

Ангелов, Милан /Михаил А. Христов/ (3 X 1879, Прилеп – 30 III 1949, София)

Ангелов, Никола (неизв., с. Попължени, Леринско – неизв.)

Ангелов, Пано (1877, с. Башклисе, Димотишко – 20 III 1903, с. Сармашик, Малкотърновско)

Ангелов, Петър Димитров (29 VII 1878, Хасково – 9 VIII 1923, София)

Ангелов, Петър (1895, с. Граждино, Долна Преспа – 28 VI 1932, Хасково)

Ангелов, Стойче (неизв., с. Кетеново, Кратовско – неизв.)

Ангелов, Тимо /Ефтим/ (неизв., Берковица – 26 VII 1903, Пловдив)

Ангелов, Чиме /Симеон/ (неизв., с. Железница, Горноджумайско – 10 XI 1902, с. Бураново, Горноджумайско)

Ангеловски, Русе (неизв., с. Вощарани, Леринско – неизв.)

Андон Кьосето /А. Лазов Янев/ (25 XI 1854, с. Голозинци, Велешко – 10 IX 1953, Благоевград)

Андонов, Димитър, капитан (26 III 1871, Стара Загора – 17 III 1917, „Червената стена”, пл. Пелистер)

Андонов, Дичо (1882, с. Лобаница, Костурско – 31 V 1903, мест. „Локвата”, с. Смърдеш, Костурско)

Андонов, Тале /Т. А. Хаджиев/ (2 II 1890, с. Царедвор, Ресенско – неизв.)

Андонов, Ташо (1865, Радовиш – 17 XI 1915, неизв.)

Андонов, Христо (1887, с. Гърчище, Гевгелийско – 29 VIII 1928, с. Демидово, Петричко)

Андреев, Александър Иванов /Чапата/ (20 VII 1883, София – 1928, София)

Андреев, Ангел (23 IV 1867, с. Рудари, Преспанско – неизв.)

Андреев, Лакю (неизв., Крушово – неизв.)

Андреев, Никола (неизв., с. Мъклен, Серско – неизв.)

Андреев, Никола Симеонов (IV 1879, с. Мокрени, Костурско – 11 VIII 1911, с. Мокрени, Костурско)

Андреев, Петър (25 VIII 1879, Стара Загора – 16 X 1912, Одрин)

Анжиьов, Тего вж. Хаджиев, Тего

Ансаров, Атанас (неизв., с. Моноспитово, Струмишко – неизв.)

Анте Дунски /А. Василев/ (неизв., с. Дуйне, Прилепско – неизв.)

Антипов, Петко Вълков (неизв., с. Дервент, Дедеагачко – неизв.)

Антов, Стоил (1877, с. Секулица, Кратовско – 16 III 1934, София)

Антов /Антонов/ Стоян Иванов (1884, с. Мързен Ораовец, Тиквешко – 8 XI 1921, Кюстендил)

Антонов, Вълчо /Константин А. Иванов/ (16 VI 1879, Стара Загора – 25 X 1932, Стара Загора)

Антонов, Фироклис /Ф. А. Шумков/ (1880, Крива Паланка – 31 X 1942, София)

Анчев, Мише Костиев (неизв., Щип – неизв.)

Апостоларски, Милан (неизв., с. Постолар, Кукушко – IX 1944, с. Орман, Петричко)

Апостолов, Иван /Иван Даскала, Копаран чауш/ (1846, с. Куманич, Неврокопско – неизв.)

Апостолов, Михаил вж. Михаил Попето

Апостолов, Петър Атанасов (неизв., с. Полаки, Кочанско – неизв.)

Апостолов, Стефан (неизв. – неизв.)

Апостолов, Христо (ок. 1860, с. Брежани, Горноджумайско – 8 X 1912, с. Брежани, Горноджумайско)

Апостолов, Христо /Хр. Черния/ (неизв., с. Търсье, Леринско – неизв., САЩ)

Аргиров, Димитър /Мито/ Илиев/ (1882, с, Кърчово, Демирхисар-Серско – 25 XI 1935, с. Петрово, Демирхисарско)

Аргиров, Христо /Чауша/ (1884, с. Чичегъс, Ениджевардарско – 7 II 1922, София)

Арнаудов, Антон Константинов (6 I 1866, Одрин – 17 X 1948, София)

Арнаудов, Димитър Сотиров (1874, с. Либяхово, Неврокопско – 1937, СССР)

Арнаудов, Наум Апостолов (2 I 1876, Охрид – 1 VIII 1941, София)

Арнаудов, Пано /Хаджията/ (1877, с. Ораховец, Велешко – неизв.)

Арнаудов, Петко Петров (неизв., с. Дервент, Дедеагачко – неизв.)

Арнаудов, Христо (20 III 1876, Свиленград – 3 VII 1908, между с. Бадурен и Съчанли, Гюмюрджинско)

Арсов, Славейко /С. А. Кикиридков/ (17 VIII 1878, Щип – 9 VII 1904, с. Гигянци, Кратовско)

Арсов, Ташко (1882, Охрид – 1950, Охрид)

Асенов, Йордан Хаджипетров (28 XII 1869, Сливен – 29 III 1936, София)

Асенов, Кръстьо Хаджипетров (2 IV 1877, Сливен – 25/26 VIII 1903, с. Корнишор, Ениджевардарско)

Аскъров, Илия (неизв. – неизв.)

Асланов, Никола Христов (1875, Лозанград – 24 IX 1905, Паяс кале, Мала Азия)

Атанас Бабата /А. Димитров/ (1875, с. Синитово, Пазарджишко – 12 VI 1905, връх „Видин”, между селата Куклица и Пендък, Кратовско)

Атанас Градоборлията /А. Димитров/ (1860, с. Градобор, Солунско – 24 V 1903, с. Градобор, Солунско)

Атанас Джамот /А. Джамов/ (неизв., с. Прилепец, Прилепско – неизв.

Атанас Нивички /А. Цонев/ (ок. 1872, с. Нивичани, Струмишко – неизв.)

Атанас Тешовалията /А. Стоянов Шабанов/ (1860, с. Тешово, Неврокопско – 12 V 1905, под връх „Али ботуш”, Пирин)

Атанас Умлянин (с. Умлено, Малешевско – неизв.)

Атанас /Анастас/ Чифлигара /А. Милев Дуневски/ (1873, с. Чифлик, Малешевско – 24 IX 1905, мест. „Тънката ридана”, с. Митрошинци, Малешевско)

Атанасов, Ангел (5 XI 1879, с. Крушово, Серско – 1952, Кърджали)

Атанасов, Иван /Инджето/ (ок. 1846, с. Вятърна, Демирхисар-Серско – 11 IV 1896, с. Цървище, Дупнишко)

Атанасов, Константин (неизв. – неизв.)

Атанасов, Крайо (неизв., с. Дервент, Дедеагачко – неизв.)

Атанасов, Мирчо (М. Тръстенички) (неизв., с. Тръстеник, Кумановско – 18 XII 1911, с. Сълб, Велешко)

Атанасов /Анастасов/, Наум, вж. Цветинов, Н. А.

Атанасов, Радомир (неизв., Воден – неизв.)

Атанасов, Ризо (неизв. – 3 IV 1906, махала „Поляна”, с. Влахи, Мелнишко)

Атанасов, Сотир, полковник (С. А. Янакиев) (30 III 1876, с. Клисура, Горноджумайско – 7 IX 1940, с. Дражинци, Белоградчишко)

Атанасов, Трайчо (1872, неизв. – неизв.)

Атанасов, Христо Тодоров (1877, с. Диканя, Радомирско – 11 III 1908, Битоля)

Атанасов, Христо (15 III 1869, с. Пасейки, Дебърско – неизв.)

Аце Коларчето /А. Трайчев/ (неизв., с. Баздерник, Битолско – 23 IX 1903, връх „Малък Пелистер”, Битолско)

Ацев, Георги /Г. А. Симоновски/ (V 1883, с. Орехоец, Прилепско – 25 VI 1906, мест. „Куртов камък”, пл. Даутница, Велешко)

Ацев, Мирче /М. А. Симоновски/ (1859, с. Орехоец, Прилепско – 17 IX 1901, с. Уланци, Щипско)

Ацев, Петър /П. А. Симоновски/ (7 VI 1877, с. Орехоец, Прилепско – 20 IV 1939, Пловдив)

Ачков, Иван Наумов (27 XII 1874, Струга – 21 XII 1939, София)

Аянов, Димитър Иванов, поручик (8 IX 1877, с. Дерекьой, Лозенградско – 12 V 1952, Бургас)

Б

Бабаленов, Христо (неизв., с. Куманичево, Костурско – неизв.)

Бабамов, Ефтим (неизв., Струмица – неизв.)

Бабе, Христо (неизв. – 26 I 1905, с. Крива, Ениджевардарско)

Бабов, Манаси Якимов (неизв., Кичево – 18 XI 1941, Кичево)

Бадрев, Илия Георгиев (IV 1882, с. Тресонче, Дебърско – 31 III 1929, София)

Баждаров, Георги Димков (8 II 1881, с. Горно Броди, Серско – 19 IX 1929, Варна)

Байков, Нестор Тенев, капитан (21 IX 1872, с. Търничени, Казанлъшко – 13 IV 1955, с. Търничени, Казанлъшко)

Байрактаров, Тодор (неизв., с. Лажец, Битолско – 15 VII 1902, с. Чарлий, Битолско)

Байчев, Панайот (неизв., Видин – неизв.)

Бакалов, Стойчо К. (неизв., с. Игуменец, Петричко – неизв.)

Бакалов, Стоян (1866, с. Апоскеп, Костурско – неизв., Скопие)

Бакрачев, Григор Кузманов (1878, с. Вишени, Костурско – 20 XII 1963, София)

Бакрачев, Тома Кузманов (9 X 1877, с. Вишени, Костурско – 4 XI 1951, София)

Бакърджиев, Димитър (1880, Белоградчик – 24 III 1919, Радовиш)

Балабанов, Лазар Дельов (неизв., с. Кованец, Гевгелийско – 6. VI 1905 или 1906, с. Кованев, Гевгелийско)

Балтов, Илия Димитров (24 VI 1876, Прилеп – 3 VI 1928, София)

Балтов, Илия Петров, подполковник (2 VIII 1877, Битоля – 8 I 1934, София)

Бальов, Иван (неизв., с. Винци, Кумановско – неизв.)

Баничанов, Джоджо Христов (неизв., с. Ракита, Кайлярско – 1917, Поградец)

Банянски, Лазар (неизв., Кавадарци – неизв.)

Бараков, Ангел (неизв., с. Белотинци, Неврокопско – неизв.)

Барбаревски, Ванчо Цанев (неизв., с. Барбарево, Кратовско – 1925, с. Свети Николе, Щипско)

Барбаревски, Цаня (неизв., с. Барбарево, Кратовско – неизв.)

Барджик, Стефан (неизв., с. Маловища, Битолско – 27 VIII 1903, с. Маловища, Битолско)

Баровски, Трайко (неизв., с. Баровица, Ениджевардарско – 1906, София)

Батанджиев, Христо Иванов (неизв., Гуменджа, Ениджевардарско – 18 VI 1913)

Батев, Христо Динев (неизв., Дойран – неизв., Воден)

Бахчеванов, Кольо (неизв. – II 1910, с. Коняри, Солунско)

Баялцалиев, Иван Георгиев (неизв., Гевгели – 3 I 1937, Гевгели)

Баялцалиев, Тома Георгиев (1870, Гевгели – 24 IX 1947, София)

Бегалкин, Дзоле (Лазар) (неизв., с. Лесковец, Леринско – неизв.)

Бегинин, Гоне (1867, Кукуш – неизв.)

Бекяров, Коста Траянов (неизв., с. Русиново, Малешевско – 1907, Малешевско)

Белев, Георги Иванов (14 IV 1868, Охрид – неизв.)

Бележков, Иван Михайлов (11 II 1866, с. Годлево, Разложко – 7 I 1944, с. Годлево, Разложко)

Белчев, Атанас Димитров (неизв., с. Русиново, Малешевско – 1906, с. Русиново, Малешевско)

Белчев, Иван (1867, с. Русиново, Малешевско – 24 I 1921, с. Русиново, Малешевско)

Белчев, Константин (1874, с. Цапари, Битолско – 19 IV 1945, София)

Беляков, Яким Спасов (неизв., с. Конопница, Паланечко – неизв.)

Беляковски, Аврам (неизв., с. Беляковци, Кумановско – неизв.)

Бендов, Наум Георгиев (1870, с. Гявато, Битолско – неизв.)

Бечо Даракчията, вж. Даракчиев, Петър Райчев

Биджо, Йосиф Пешев (неизв., с. Радибуш, Паланечко – неизв.)

Бижев, Илия Иванов (10 VII 1882, с. Крушово, Демирхисарско – 14 XI 1966, София)

Бижев, Никола Иванов (неизв., с. Крушово, Демирхисарско – II 1905, Демирхисарско)

Бизев, Цвятко Димитров (1886, Банско – 1977, Дряново)

Билянов, М. (неизв. – неизв.)

Биолчев, Илия Николов (1880, Прилеп – 8 IX 1937, София)

Биолчев, Никола /Ничо/ Илиев (неизв., Прилеп – IV 1907, Битоля)

Биров, Илия (неизв. – неизв.)

Бистришки, Коте (неизв., с. Бистрица, Горноджумайско – неизв.)

Бицанов, Лазар Димитров (неизв., с. Зелениче, Леринско – неизв.)

Бише, (неизв., с. Кривени, Ресенско – неизв.)

Благоев, Владимир (неизв., с. Скрижово, Зъхненско – неизв.)

Благоев, Константин (неизв., с. Ракита, Кайлярско – неизв.)

Благоев, Трайко А. (25 VIII 1876, с. Владимирово, Малешевско – неизв.)

Блаже (неизв., с. Косел, Охридско – неизв.)

Биринчево /Б. Кръстев/ (1873, с. Бирино, Крушовско – 21 V 1911, с. Журче, Демирхисарско)

Блаже Магарче (неизв., с. Голямо Илино, Демирхисарско – неизв.)

Блажев, Йордан (неизв., с. Голямо Илино, Битолско – неизв.)

Блажев, Корун (неизв., с. Светомитрени, Прилепско – 30 VII 1903, мест. „Мечкин камен”, Крушово)

Блажев, Стерьо (неизв., Крушово – неизв., Крушово)

Блажев, Стефан (5 IV 1881, с. Върбени, Охридско – неизв.)

Бобев, Петко Гогов (неизв., с. Доганхисар, Дедеагачко – 19 XII 1916, Пловдив)

Богатинов, Ангел (неизв., с. Плевня, Драмско – неизв.)

Богданов, Милош (неизв., с. Лактинье, Охридско – неизв., с. Лактинье, Охридско)

Богов, Димко (1870, Велес – 1920, Струмишко)

Богоев, Евтим Кръстев (неизв., с. Боуно, Ресенско – V 1908, мест. „Шумляк” над с. Боуно, Ресенско)

Бодуров, поп Димитър (1856, Бунар Хисар – 17 VII 1929, с. Михалци, Великотърновско)

Божиков, Димитър Димитров (15 IX 1866, с. Савек, Демирхисар-Серско – 19 I 1954, София)

Божинов, Григор Димитров (1870, Крушово – неизв.)

Божинов, Ефтим (Ефто) (неизв., с. Свинища, Кичевско – неизв.)

Божинов, Иван (неизв. – неизв.)

Божинов, Илия Стойчев (1877, с. Арменско, Леринско – неизв., Битоля)

Божков /Бошков/ Андов /Дончо/ (1878, Велес – неизв.)

Божков, Атанас (неизв., Кавадарци – 25 VI 1913, Кавадарци)

Божков, Никола (1867, с. Троянци, Прилепско – неизв.)

Божков, Пандо Анд. (неизв. – неизв.)

...

Details
Publisher Tip-Top Press
Language Bulgarian
Pages 208
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-723-261-7
Creation date 2022
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset