Vasileios Syros. Byzantine between Western Towns and Eastern Empires
Балканският свят в епохата на Комнините (1081—1185)
Category: 
Byzantine Studies

 

    The publication includes Bulgarian translation of two of Prof. Vasileios Syros' influential works: Between Chimera and Charybdis: Byzantine and Post-Byzantine Views on the Political Organization of the Italian City-States An Early Modern South Asian Thinker on the Rise and Decline of Empires: Shăh Wall Alláh of Delhi, the Mughals, and the Byzantines.

 

Table of contents

Предговор

Уводни думи към българския превод

МЕЖДУ ХИМЕРА И ХАРИБДА. ВИЗАНТИЙСКИ И ПОСТВИЗАНТИЙСКИ ВЪЗГЛЕДИ ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИТАЛИАНСКИТЕ ГРАДОВЕ ДЪРЖАВИ

Въведение

Класически прецеденти и източници. Република и демокрация

Метохит за италианските градове държави

Зилотското въстание в Генуа

Венеция като смесено държавно устройство: Георги от Трапезунд

Халкокондил и италианските градове държави

Византийците отиват на Запад: Апостолис, Кидонис, Хрисолор и Висарион

Венеция като новата Атина

Венеция в поствизантийските епиграми и историография

Заключение

ЕДИН РАННОМОДЕРЕН АЗИАТСКИ МИСЛИТЕЛ ЗА ВЪЗХОДА И УПАДЪКА НА ИМПЕРИИТЕ: ШАХ ВАЛИУЛА ДЕХЛАВИ, МОГОЛИТЕ И ВИЗАНТИЙЦИТЕ

І. Раждането на държавата

За възникването на обществения живот

Възникване и развитие на човешката цивилизация

Идеалният владетел

Халифатът

Средновековни и ранномодерни ислямски източници за възникването на социалния живот

ІІ. Упадъкът на държавите и империите

Безредиците в държавата

Имперският упадък

Шах Уалийулллах за византийския упадък

Заключение

 

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 136
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-07-5680-6
Creation date 2023
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset