The Protobulgarians: History, Way of Life and Culture (Medieval Library 2)
Language: Bulgarian with a summary in English. Category: Proto-Bulgarians
 
     This study investigates the Protobulgarian period of the Bulgarian history. The first part traces the political history from the 4th to the mid-9th century. The second part presents the Protobulgarian language remains, runic and Greek inscriptions, state and social structure, pagan religion and traditions, and monumental constructions.
 
Table of contents
Бележка към изданието
Списък на съкращенията
I. История
1. Старата родина
2. Панонските българи
3. Заселването на славяните в източната половина на Балканския полуостров
4. Славянски нахлувания и заселвания в областта на Солун
5. Събитията в старата родина
6. Алцеко и Кубер
7. Аспарух. Основаването на българската държава на Балканския полуостров
8. Полулегендарните сведения за праисторията и заселването на българите
9. Тервел и Кормесий
10. Последните владетели от рода Дуло. Кан Кормесий
11. По ръба на пропастта. Епически борби за оцеляване
12. Съвземане. Телерюг и Кардам
13. Възход. Крум Велики
14. Крумовите наследници Дукум и Дицевг. Преследване на християните
15. Кан сюбиги Омуртаг. Културен възход
16. Последните езически владетели Маламир и Персиан
Списък на кановете и капханите
II. Бит и култура
1. Въпросът за произхода и етническата принадлежност на първобългарите
2. Езикови остатъци и език на първобългарите
Непосредствено предадените езикови остатъци
Непряко предадени остатъци
Ирьтами и резами
3. Държавно устройство
Обществена структура
Владетел
Престолонаследие
Капхан или съвладетел
Ичиргу боил
Боил колобър
Съвет на боилите
Народно събрание
Военна и цивилна организация
4. Религия
Динамизъм (орендизъм)
Седалище на свръхестествената сила
Сакрално цареубийство
Добри и лоши дни и часове
Свещени или магически числа
Магически знаци
Амулети
Табу
Висшият бог Тангра
Земята
Небесни тела
Свещена небесна посока
Кучета
Коне
Елени
Тотемизъм
Духове
Идоли
Светилища
Жертвоприношение
Клетва
Шаманство
Магическите деяния при обсадата на Цариград в 813 г.
Мъртвите
Митология
Премахване на първобългарската религия и нейната преживелица
5. Обичаи и нрави
Многоженство
Още нещо за брака у българите
Облекло и прическа
Хранa
Жилища и резиденция
Погребални обичаи
Из военното дело
Земеделие, скотовъдство, занаяти и търговия
Из наказателния кодекс
Летоброене
Тържествените угощения на българския кан
Титли и обичаи, възприети от византийския императорски двор
6. Първобългарските надписи
7. Строителство
Плиска
Военният лагер при Чаталар (Цар Крум)
Силистра
Пъкуюл луй Соаре
Мадара
Окопи и насипи
Пътищa
Библиографско допълнение
Показалец
Веселин Бешевлиев. Първобългарите. История, бит и култура

 

Details
Publisher Bulgarian Historical Heritage Foundation
Language Bulgarian with a summary in English
Pages 506
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-91983-2-4
Creation date 2008
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset