Veneta Savova. Songs from Kliment: The Hymnographic Glorification of St Alexios, Man of God among Orthodox Slavs. In Bulgarian.

 

Table of contents

Библиотека Охридски извори

Увод

Култът към свети Алексий, човек Божи

Сирийската традиция на почитта към Човека Божи

Култът към Алексий, Човек Божи във Византия

Култът към Алексий, Човек Божи на Запад

Култът към Алексий, Човек Божи сред славяните

Паметта на Алексий, Човек Божи в месецословите, уставите и празничните минеи

Алексий, Човек Божи и Йоан Колибник (Каливит, Кущник)

Алексий, Човек Божи, „тайните слуги“ на Бога от VVI в. и юродивите светци

Житието на свети Алексий, Човек Божи като пример за трансформация в християнски контекст

Византийските химнографски текстове за свети Алексий, Човек Божи и тяхното проникване в славянския песенен репертоар

Службата за свети Алексий, Човек Божи с Канона на патриарх Герман I в гръцката и славянската ръкописна традиция

Гръцката Служба с Германовия канон

Славянският превод на Германовия канон

Сравнение на гръцкия текст и славянския превод на Германовия канон

Анализ на съдържанието на Германовия канон

Службата за свети Алексий, Човек Божи с Канона на Йосиф Песнописец в гръцката и славянската ръкописна традиция

Сравнение на гръцкия текст и славянския превод на Службата с Канона на Йосиф Песнописец

Анализ на съдържанието на преводната Служба с Йосифовия канон

Оригиналната служба за свети Алексий, Човек Божи

Преписи

Препис от БРАН 34.7.6

Препис от Син 895

Препис от Хлуд 156

Препис от Sinait. Slav. 25

Препис от Соф 198

Препис от РГАДА 107

Препис от РГАДА 106

Препис от Син 172

Препис от РГАДА 134

Препис от НБКМ 122

Препис от Иргиз. 7

Текстологически наблюдения

Анализ на съдържанието на старобългарската Служба за Алексий, Човек Божи

Речник-индекс на старобългарската служба за свети Алексий, Човек Божи

Неизвестен славянски канон за свети Алексий, Човек Божи на 4-и глас

Заключение

Списък на цитираните ръкописи

Списък на съкращенията

Приложения

I. Състав и разположение на химничния материал във всички преписи на  старобългарската Служба за Алексий, Човек Божи

II. Наблюдения върху преписите на оригиналните вечерни стихири в старобългарската Служба за Алексий, Човек Божи

III. Наблюдения върху преводните вечерни стихири, включени в преписите на старобългарската Служба за Алексий, Човек Божи

IV. Наблюдения върху преписите на Климентовия канон за Алексий, Човек Божи

V. Наблюдения върху оригиналния седален тропар в Старобългарската Служба за Алексий, Човек Божи

VI. Наблюдения върху преводния седален тропар, включен в Преписите на старобългарската Служба за Алексий, Човек Божи

VII. Наблюдения върху отпустителния тропар за Алексий, Човек Божи

Литература

Песни от Климент. Химничната прослава на св. Алексий, Човек Божи сред православните славяни

Details
Publisher Paradigma
Language Bulgarian, Slavonic
Pages 392
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-326-311-0
Creation date 2017
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset