Bulgarian Ethnology at the Beginning of the 21st Century: Theory and Practice. Collection of Papers from the Conference in Memory of Professor Stoyan Genchev on the Occasion of the 80th Anniversary of His Birth, March 2425, 2016, Sofia. In Bulgarian

 

Table of contents

В. Васева. Увод

Проф. Стоян Генчев  ученият и човекът

М. Василева. Колегиално и приятелски за Стоян Генчев

М. Георгиев. Проф. Стоян Генчев  ученият учител

А. Генчева. „Портрет“ в снимки. Преди науката и след това

Т. Марева. Менталните родопски терени на проф. Стоян Генчев

Народна култура и етнография

П. Христов. Възможна ли е етнология на Обединена Европа? Размисли от периферията на ЕС

Е. Цанева. Традиционните социални организации и етничното стереотипизиране

Ж. Пимпирева. Теренното етнографско проучване на бесарабските българи в Молдова и Украйна

В. Коцева. Автобиографичният метод и неговото приложение в областта на медицинската антропология

Ц. Радулов. Българската етнография през погледа на архивните документи

Теренното етнографско изследване

Р. Попов. За моите теренни възстановки на традицията

И.а Петрова. Теренното етнографско изследване на трудовата култура през ХХІ век  проблеми и предизвикателства

С. Средкова. Теренът в етноложките и краеведските изследвания (по примера на селища в Хасковско и Разложко)

М. Маева. Теренно етнографско проучване сред българите в Норвегия

М. Маркова. (Авто)биографичните разкази в архивираните спомени и теренните интервюта

Е. Троева. Историческа етнология на Плиска

Традиционна култура

Й. Манкова. За двете сватбени знамена в българската обредност

В. Шарланова. Спомен за няколко изчезнали средновековни християнски светини в София

К. Дончев. Обичайната система за наследяване в Родопите от края на ХІХ до началото на ХХ век

К. Рангочев. Модели на фолклорното православие ІІ: молитва и ритуал

Р. Малчев. Фолклорният демоничен персонаж „Воден бик“ в научното поле на зоологията и орнитологията

Сравнителни етнологични изследвания

Г. Лозанова. Мюсюлманска есхатология (традиционни представи и разкази)

В. Тончева. Традиционната сватба у южните славяни в сравнителен контекст: сватбеното знаме

И. Марков. Балкански терени: за някои предизвикателства и възможности на българската етнология

Р. Нейкова. Помен за жив  исторически корени и прояви (по материали от Средна Азия)

Етнология и съвременност. Приложна етнология

Ц. Манова. Едно чудесно дърво в град Перник

В. Васева. Образът на безсмъртния вожд

Я. Янчева. Младежите в България през 40-те години на ХХ век

М. Маринова, Г. Георгиев. „Комсомолската сватба“ в България  идеология и практика

Л. Петрова. Представяне на някои традиционни обичаи в експозицията на Етнографския музей  Варна

Д. Тодорова, С. Петрова. Етнографският комплекс „Чифлика Чукурово“ и приложната етнография

Т. Цанкова. Историята на Националната среща-наддумване „Благолаж“ или тридесет години по-късно

Авторите в сборника

Details
Publisher Prof. Marin Drinov Publishing House
Language Bulgarian
Pages 344
Illustrations b/w figures
Binding hardback
ISBN 978-954-322-910-9
Creation date 2018
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset