Nikolay Markov. Varia: Selected articles and studies about our history. Volume 2

 

Table of contents

За националната ни история и родните ни историци. Някои споделени мисли

За някои митични същества в човешките представите в гръко-римския свят и през средновековието. Кратки бележки за „Чудесата на Изтока

Кои са персонажите от императорските щитове, представени върху късноримските монети от IVVII век?

Бележки за един средновековен „константинополски мит

За „престъпленията на богомилите, според един средновековен извор

Кратки бележки за оловните печати (моливдовули) на охридския архиепископ Лъв I

За предназначението на някои монетовидни оловни предмети от средновизантийския период

За функцията на средновековните оловни „солунски ампули

Запознаването на балканските народи със захарта. Кратки исторически бележки

Ужас в тъмнината. Бележки за произхода и развитието на образа на върколака

За названията „българи и „славяни в италианските средновековни документи

Графит с кирилско писмо върху перпера от XIII в.

Отново за сребърната чаша от края на XIV  първата половина на XV гв. от сбирките на Националния исторически музей

Кое е най-старото изделие от нетъкан текстил, познато на Балканите? Кратки бележки за началото на плетачеството в Югоизточна Европа

„Първият във времето, по-силен в правото. Бележки за ранната история на град Чипровци и за покатоличването на българите през XIV век

Бележки по повод на разказа на турския пътешественик Евлия Челеби от 1652 г. за вещицата от с. Чалъкавак (дн. с. Риш, Шуменско) или за един непознат обичай от днешните български земи

Как се пишеше „историята или кой е художникът X. Бек?

Кратки бележки за „левантинските френски монети и техните подражания от 50-те и 60-те години на XVII в. и техния прием в Османската империя

„Направено в България. Бележки за „българската кола“ през османския период

Едно любопитно описание на Добруджа от началото на XVIII век

Кой е „българският архиепископ, допринесъл за отклоняването на украинския хетман Иван Мазепа от съюза му с руския цар Петър I преди битката при Полтава?

Николай Марков. Varia. Подбрани статии и студии за нашето минало, том 2

Details
Publisher Faber
Language Bulgarian
Pages 356
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-00-0776-0
Creation date 2018
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset