Valentin Angelov. Epilogues: For the old, new and contemporary art, for the traditional and avant-garde aesthetics, for the ancient, folklore and modern culture
Валентин Ангелов. Епилози
Category: Art studies

Language: Bulgarian

 

Table of contents

Изкуствознание и естетика

Вечният въпрос: що е изкуство?

Наша естетическа школа  несбъдната мечта

Изкуствоведска школа  възможна ли е тя?

Защо не приемам марксистко-ленинската естетика?

Художествената условност  що за абсурд е това?

Авангардната творба

Художественият идеализъм в българското изкуство

Коварството на абстрактното изкуство

Абсурдното в изкуството

Изкуство без естетическо удоволствие!

Реквием за прекрасното (красотата)

Изкуство и време

Естетическата Голгота

Има ли прогрес в изкуството?

Кризисните симптоми в изкуството  откровение за трансавангарда

Авторитети и епигони

Парадокси в изкуството

Антиизкуството

Уличното изкуство. Разрушеният престол на изкуството

Изкуство и символизиране

Неудовлетвореност от изкуството

Естетика  антиестетика

Път в безпътицата?

Нов поглед върху църковната дърворезба

Семантиката на църковната дърворезба (късносредновековен и възрожденски иконостас)

Амбивалентната тератология

Дърворезбата в следосвобожденския период (1878 докъм 1900 г.)

Идейно-духовните пластове в иконостасите на Самоковската резбарска школа

Фолклористика

Обредна голота и обредна маска

Фолклорният Бог

Оплождащата сила на жертвената кръв

Епилог: светът, в който живях

Парадоксите на историческото време

Часът на горчивите истини

Приложение

 

Details
Publisher St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
Language Bulgarian
Pages 208
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-208-231-4
Creation date 2020
Size 14 х 22 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset