In the beginning was "The History": Proceedings of a conference organized on the occasion of the 300th anniversary of the birth of Paisius of Hilendar and the 260th anniversary of the writing of "Istoriya Slavyanobolgarskaya", Bansko, Bulgaria, May 26th, 2022
В началото бе "Историята"
Language: Bulgarian

 

Table of Contents

Предговор

К.Топалов. Великият светогорец и неговото дело на ползу роду болгарскому („История славянобългарска" на Паисий Хилендарски и началото на Българското възраждане)

Н. Чернокожев. Свети Паисий  гласът на „неизказана, небесна любов”

Н. Аретов. Паисий, Софроний и началото на литературното повествование

М. Димитрова. От монашеската килия към селската църква, даскалската соба и еснафския дюкян: преписи и преписвачи на „История славянобългарска"

И. Тодев. Паисий  или от любов към България

Д. Караджова. Академичният проект „Четвърт хилядолетие „История славянобългарска”. Атрибуции и идентификации на разпространители, преписи и почерци.

К. Александрова. Електронното издание на Котленския препис на „История славянобългарска", направен от Софроний Врачански, и преписите ѝ, съхранявани в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”

Д. Пеев. Кога е починал Отец Паисий Хилендарски? (Според документи от архива на Хилендарския манастир)

Д. Христов. Традиционни и нови елементи в „История славянобългарска"

Н. Мердзимекис. Банско и светогорските манастири през XVIIIXIX век: сведения от епиграфските паметници и документи

Ю. Проданов. Паисий и „кърджалийското време”  принципът „добродетели на злополучията”

П. Божинов. Паисий Хилендарски и „История славянобългарска" в научните трудове на Марин Дринов

М. Кръстева. Въобразеният Паисий

С. Барякова. Следите на историята в Банско

Приложения

 

Details
Publisher Prof. Marin Drinov Academic Publishing House
Language English
Pages 216
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-245-334-3
Creation date 2023
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset