The doctrine of the Image and the Symbol in the Areopagite corpus (Studia patristica et byzantina sardicensia, volumen IV)
Учението за образа и символа в Ареопагитския корпус
Language: Bulgarian

 

The book analyzes the doctrine of the image and the symbol in some of the most authoritative works of the Orthodox Tradition, collected in the so-called Areopagite corpus.

 

Table of contents

Предговор 

Увод 

Списък на по-често използваните съкращения

Глава I. Ареопагитското учение за образа в православната традиция 

1. Ареопагитските съчинения и техният автор

1.1. Състав на корпуса и мястото на учението за образа

1.2. Преоткриване на съчиненията и дебатът за тяхната православност

1.3. Проблемът за авторството

2. Ареопагитското учение за образа в православното богословие

2.1. Понятието образ и неговите етимологични характеристики

2.2. Образът в символното богословие

2.3. Понятието образ в контекста на православното учение

3. Ареопагитското учение за образа и принципите на православната иконография

3.1. Видове образност в православната традиция

3.1.а. Основни типове образи

3.1.а.1. Първообраз Синът Божий и Логос 

3.1.а.2. Предопределения (първообрази) 

3.1.а.3. Човекът като образ Божий

3.1.а.4. Образи на невидимите, безтелесни предмети

3.1.а.5. Предобрази (ἀντίτυποι)

3.1.а.6. Образи на словесното и изобразителното изкуство

3.1.б. Деление на образите според учението на Ареопагит

3.1.б.1. Невеществени образи

3.1.б.2. Неподобни образи

3.1.б.3. Образи на словесното и изобразителното изкуство

3.1.в. Образът като отпечатък

3.1.г. Преходът от образ към символ 

3.2. Статични образи в Ареопагитския корпус

3.2.а. Единното и неговите образи

3.2.а.1. Образ на Йерарха

1) Образ на Архангел Михаил

2) Образ на Аарон, братът на пророкът Мойсей

3) Образ на Мелхиседек

3.2.а.2. Образ на монаха

3.2.б. Образи на Църковната йерархия

3.2.б.1. Образ на Свещеното Миро

1) Изразяване на идеята за осветеното миро като образ на Единното или на Божествената същност

2) Изразяване на идеята за образа на свещеното миро като еквивалент на Единното, разпростиращо се в множественост

3) Образът на осветеното миро като Божествено Благоухание

3.2.б.2. Образът на Христос

1) Образ на Ангела

2) Образ на свещените Слова

3) Иисус в образа на освещаваното миро

3.3. Ареопагитското представяне на образа в контекста на православната иконичност

Глава II. Ролята на символа като динамичен образ

1. Неоплатоническият език в Ареопагитиките

2. Специфичната роля на символа при Псевдо-Дионисий

3. Йерархията като реален символ за проявата на Бога

3.1. Ролята на първите чинове в йерархичния ред

3.2. Опосредяващата функция на втората и трета триади

3.3. Многообразието на символите

4. Тайнствата като свещеноутвърдени символи

4.1. Тайнството Кръщение като духовно рождение

4.2. Тайнството Евхаристия като съвършена причастност

4.3. Тайнство на освещаваното миро

4.4. Тайнство над посвещаваните в свещен чин

4.5. Тайнство, извършвано над благочестиво починалите 

Глава III. Ареопагитската традиция и образно-символните представи в християнското изкуство

1. Изобразителни паралели в ранната иконография 

1.1. Основни подходи при художествената интерпретация на раннохристиянски текстове 

1.1.а. Метод на цикличната илюстрация

1.1.б. Предаване на текста чрез символи

1.2. Мозайките в Ротондата „Свети Георги“ в Солун

1.3. Христовият образ от солунската църква „Осиос Давид“

2. Епифанийни сфери и мандорли в църковната живопис

2.1. Образът на Христос-Ангел

2.2. Кръговата дъга в иконографията

2.3. Образът на Христос Пантократор

3. Теоцентрични композиции

3.1. Развитие на иконографските схеми през Средновековието

3.2. Първообразът и Неговите проявления 

3.3. Образността в Ареопагитските трактати и в иконографията

4. Образът като отпечатък в православната изобразителна традиция и в схолиите към Ареопагитския корпус

Заключение

Библиография

Приложения

 

Details
Publisher East-West Publishing
Language Bulgarian
Pages 304
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-619-01-0797-2
Creation date 2021
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset