The Third Reich and Soviet Russia: Two Competing Experiments
Третият райх и Съветска Русия — два конкуриращи се експеримента
Category: World War II; Language: Bulgarian

 

   The publication offers an analysis of the functioning of the two world superpowers in the period 19171945. The socio-political processes in Russia and Germany, which led initially to their foreign policy rapprochement, and later to the bloodiest conflict of the 20th century, were examined. In the context of the formation of the two regimes, the author compares the personal qualities of Hitler and Stalin. Special attention is paid to the period immediately before the Second World War, examining the initial state of the Wehrmacht and the Red Army  such as material security, combat experience, etc. The author is provoked to examine some generally accepted myths about the war itself. Is the Wehrmacht really crushed by the unprecedentedly cold Russian winter at Moscow? Was the Balkan Blitzkrieg and the southern deflection of advancing German troops in late 1941 a fatal mistake? What role does Marshall Russian Nature play and which country has it helped more?

 

Table of contents

Съдържание

Предварителни пояснения вместо въведение

Теоретико-методически бележки

Великите сили - скрито и явно по пътя от мира към втората голяма война

Съвсем накратко за Съветска Русия като кандидат за Велика сила в началото на 30-те години

1933 година и няколко години след това - две амбициозни големи държави се утвърждават като велики и като врагове

1938 година - нацистка Германия се превръща в първостепенна военна сила

1939 - 1941 година: светът притаява дъх - Третият райх и Вермахтът неудържимо вървят напред

1940 година: най-големият военен противник на Третия райх - Франция - е туширан

1941 година - напред на изток: идва ред на Съветска Русия

Манджурският възел в китайския пъзел

Япония и СССР до Пакта за ненападение от април 1941 година - малко предистория

Меморандум Танака

За японската държавна и военна доктрина през втората половина на 30-те години

Япония и Съветска Русия опипват почвата и решават да покажат мускули край езерото Хасан и река Халхин гол

Инцидентът или малката война край езерото Хасан през 1938 година: опит за гранична корекция

Не толкова малката война край река Халхин гол през 1939 година като втори опит за гранична корекция

Китайският пъзел - опити за пренареждане

Съвсем накратко и избирателно за ресурсно-икономическия потенциал на някои Велики сили малко преди и в началото на военната им конфронтация

Военно-икономическият потенциал на САЩ - големият проблем на Оста и големият шанс на съюзниците

Еврейските учени решават да помогнат за победата и да отмъстят на Хитлер, но вместо Германия пострада Япония

Накратко за американската мощ като конкурентоспособност

Унщандартеноберрайхсфюрер Хитлер и нестандартния баща и вожд на народите генералисимус Сталин: Един до друг - един срещу друг

Адолф Хитлер не е вътрешно убеден антисемит

Антисемитизмът на Сталин

Един опит за кратко и сбито обобщение с допълнителни изводи

Германия и Съветска Русия - от конфронтация към сближаване и обратно

Третият райх и Съветска Русия като държавни наименования със съответни отражения на същностни черти

Опит за периодизация на германо-съветските отношения от ВОСР до 22.06.1941 година

Накратко за някои важни аспекти в развитието на Съветска Русия, рефлектиращи в национал-социалистическата идеология и косвено влияещи в изборната победа на НСДАП впоследствие

Някои наследствени особености на двете бъдещи суперсили

Недалечното минало на републиканските Съветска Русия и Ваймарска Германия - малко тълкуване и обобщения

Съветска Русия от 1917 до 1924 година - нови идеи и нови проблеми

Началото на окончателното решение на проблема за болшевизацията на селата

От ликвидиране на много партийната система към тоталитаризъм и авторитаризъм

Съветска Русия в 1917 - 1924 година - още размисли с малко тълкуване и обобщения

Какво се случва в Германия между 1917 и 1924 година

Съветска Русия и Германия в периода 1924 - 1929 година

Ваймарска Германия и Съветска Русия между 1924 и 1929 година - някои обобщаващи щрихи и още нещо твърде важно...

Съветска Русия и Германия в първите години на Великата депресия - от 1929 до 1933 година

Съветска Русия и Германия в периода 1933 - 1941 година - размисли за пролога към големия сблъсък

Заключителни строфи на целия раздел

Вермахтът и Червената армия - две военни суперсили по пътя към и на полето на големия сблъсък

Малко теория

Наименования и отражението в тях на същността на двете военни суперсили

Накратко за РККА и Вермахта като обект на изследвания, в т. ч и сравнителни

РККА до средата на 30-те години, т.е. до раждането на Вермахта

Военните доктрини и стратегии на РККА и Вермахта

Отново, но по-обобщено за основните възгледи на Хитлер и Сталин и техните висши военни за войната

Някои по-важни и по-общи логически конструкции и изводи по темата за двете военни доктрини и произтичащите от тях стратегии

Боеспособност на РККА и Вермахта като две нови близки/различни формирования

Няколко щриха за наследството на Вермахта и РККА и въобще миналия опит, за немците и езиково близките им евреи в Русия и още нещо

Вермахт - още за наследството и традициите

Още за наследството на РККА като традиции и минал опи най-вече от ПСВ и Гражданската война

Вермахтът и РККА в края на 30-те години и началото на 40-те години - някои особености в сравнителен план

Ключовата за Вермахта 1940 година

Съвсем накратко за бойното представяне на РККА от средата на 30-те години до 22 юни 1941 година - някои по-важни изводи

Физическо състояние на червените бойци в сравнителен порядък с кафявите

За лятното облекло и някои други детайли

Победоносното шествие на Вермахта през 1941 година и катастрофалното начало за РККА

Още коментар и тълкуване на началото на големия сблъсък между Вермахта и РККА - 22 юни 1941 - 5 декември 1941 година

Московското контранастъпление на РККА - Вермахтът в първи нокдаун. Може би началото на края на германската сухопътна армия

1942 година - последен опит на Вермахта за блицкриг

Вермахтът и РККА през 1943 година - смяна на ролите. Германската армия окончателно превключва на заден ход

Защо РККА победи въпреки редица предварителни прогнози за обратното и големите катастрофи в началото на големия сблъсък

Още няколко строфи за финал на раздела

Ролята на Генералите и полковниците на Маршал руска природа за краха на вермахта на източния фронт

Генерал-полковник Грязев

Генерал-полковник Морозов

Генерал-лейтенант Снегин

Генерал-майор Льодов

Генерал-майор Ветров

Генерал-майор Дождев

Генерал-лейтенант Болотов

Генерал-лейтенант Речински

Полковник Пьıлев

Полковник Релефин

Генерал-лейтенант Верстов

Генерал-майор Ландшафт

Вместо заключение

 
Details
Publisher Vezni–4
Language Bulgarian
Pages 736
Illustrations
Binding hardback
ISBN 9789549977905
Creation date 2023
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset