Valka Ilcheva. The Transitional period between the Eneolithic and the Bronze Age
In Bulgarian with summaries in English and French

 

Table of contents

Увод

I. Състояние на проучванията на преходния период от каменно-медната към бронзовата епоха в България. Проучване на селищата Хотница-Водопада, Шемшево-Клисе баир и Велико Търново-Качица

II. Природо-географска характеристика на района. Топография и стратиграфия на селищата

III. Хотница-Водопада  селището от преходния период от енеолита към бронзовата епоха

IV. Оръдия на труда

1. Кремъчният ансамбъл Хотница-Водопада

2. Каменни артефакти от праисторическото селище Хотница-Водопада

3. Оръдия на труда, оръжия и предмети от кост и рог

4. Метални оръдия на труда

V. Технология и класификация на керамиката

1. Керамиката от Хотница-Водопада

2. Керамиката от Шемшево-Клисе баир

3. Керамиката от Велико Търново-Качица

4. Керамиката от Хотница  Паскова бряст

5. Керамиката от Хотница-Горно селище

6. Керамиката от Еменската пещера

7. Основни изводи. Етапи в развитието на керамичното производство през преходния период в Централна северна България

VI. Идолната пластика от праисторическото селище Хотница-Водопада

VII. Домашните и диви животни от Хотница-Водопада

VIII. Абсолютна хронология. Сравнителни данни

Заключение

Summary. The Transitional Period between the Eneolithic and the Bronze Age using Mateials from the Central-North Bulgaria

Résumé. La période transitoire de l'époque énéolithique à l'âge du bronze d`après les matériaux concernant la Bulgarie Centrale du Nord

Details
Publisher Faber
Language Bulgarian with summaries in English and French
Pages 224
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-400-109-4
Creation date 2010
Size 21 x 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset