The world of the middle ages: genesis, history, society. University lectures
Светът на Средновековието: генезис, история, общество
Category: Middle Ages
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Няколко думи предварително

Въведение

Първа лекция. Средновековието  едно твърде дълго идеологизирано понятие

Поглед с максимално отдалечен

Исторически окуляр

Втора лекция. Средновековието в дългия период на Стария свят

Различната дълбочина на историческите граници

Трета лекция. От история на светове към световна история

Средновековието като предистория на световната история

Поглед с максимално приближен

Исторически окуляр

Четвърта лекция. Къде е началото на Средновековието?

Трудностите с едни много относителни граници

Пета лекция. От Средиземноморие към Запад (VIX в.)

Сблъсъкът между Севера и Юга (IXXI в.)

Шеста лекция. Началото на експанзията на Запада

Центрове и периферии в средновековна Европа

Политическият и социално-културен пейзаж на средновековието

Седма лекция. „Медитерания“ и „Европа“: относителността на историческото картографиране

Осма лекция. Регионална изолацията на Средиземноморието и раждането на Европа

Девета лекция. Политическата структура на средновековната общественост

Кастеланската затвореност и „поместните“ народи

Съсловните „нации“ и флуктуиращата им територия

Десета лекция. Средновековният човек на сервитутите

Christianitas и съсловията

Средновековният град и земята

Библиография

 

Details
Publisher Communitas Foundation
Language Bulgarian
Pages 292
Illustrations -
Binding paperback
ISBN 978-954-9992-21-2
Creation date 2024
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset