The Human Figure in the Bulgarian Woodcarving
Language: Bulgarian. Category: Plastic arts

 

    The book analyzes the development of the woodcarving art in Bulgaria during the period of 1960s1980s and in particular the ways and means by which the cavers treat the human figure.

 

Table of contents

Увод

Обект на изследването

Преглед на литературата

Основни подходи при изследването на обекта

Глава I. Кратък обзор на развитието на човешката фигура в българската дърворезба през вековете

Средновековие

Възраждане

Миниатюрна дърворезба  XVXIX век

Човешката фигура в българската дърворезба от края на XIX  до средата на ХХ век

Глава II. Място на човешката фигура в българската дърворезба през 60-те и 80-те години на ХХ век

Аспекти на изследването

Художествените изложби в България за периода 60-те  80-те години на ХХ век с присъствие на човешка фигура в дърворезбата

Дърворезбата в изложбите

Човешката фигура в дърво в скулптурата

Дърворезбата в обществените сгради през 60-те  80-те години на ХХ век и мястото на човешката фигура в нея

Симпозиум по скулптура и дърво в България през 80-те години на ХХ век

Църковната дърворезба през 60-те  80-те години на ХХ век и човешката фигура в композициите

Глава III. Пластична и семантична характеристика на човешката фигура в дърворезбата през 60-те  80-те години на ХХ век

Пластично развитие на човешката фигура

Семантика на човешката фигура

Заключение

Обощение от анализите

Използвана литература

Човешката фигура в българската дърворезба

 
Details
Publisher Queen Mab Publishnig
Language Bulgarian
Pages 216
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-533-154-1
Creation date 2016
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset