The coins of the Macedonian Kings. Part I: From Alexander I to Alexander the Great
Монетите на македонските царе. Част I: От Александър I до Александър Велики
Category: NumismaticsAncient Macedonia

 

    First part of the study presents the coinage of the Thraco-Macedonian and Paionian tribes and of the Macedonian kings Alexander I, Perdiccas, Argaeus, Aeropus II, Amyntas II, Pausanias, Amyntas III, Perdiccas III and Alexander the Great.

 

Table of contents

Предговор

Съкращения

Библиографски бележки

1. Монетите на трако-македонските и пеонски племена

2. Монетите на македонските царе (Александър І, Пердика ІІ, Архелай, Аероп ІІ, Аминта ІІ, Павзаний, Аминта ІІІ, Пердика ІІІ)

3. Монетите на македонските царе (Филип ІІ и Александър Велики)

4. Каталог

5. Цени

Приложения

А. Македонските царе (хронологически списък)

Б. По-важни дати от историята на Македония

В. Речник

 

Details
Publisher Ya Publishing
Language Bulgarian
Pages 222
Illustrations b/w figures
Binding hardback
ISBN 954-615-075-4
Creation date 2000
Size 17 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset