The Christian Temples in Bulgarian Lands (1st9th c.)
Language: Bulgarian

 

Table of contents

І. Предговор

ІІ. Историография

ІІІ. История на християнството в българските земи до 866 г.

1. Апостол Павел

2. Апостол Андрей

3. Дейци на ранната Църква и мъченици за христовата вяра по българските земи ІІІІ век

4. Налагането на християнството от римските императори

5. Вселенските събори на Източната църква

6. Делото на епископ Урфила и Св. Никита Ремезиански по покръстването на готите и бесите, и въпроса за първите европейски преписи на Библията

а. Готите-християни на епископ Урфила 

б. Бесите на Св. Никита Ремезиански

7. Християнството сред прабългарите  писмени и художествени свидетелства

8. Археологически свидетелства за християнския църковен живот в България преди 866 г.

ІV. Административното деление на днешните български земи през ІVVІІ век

V. Църковното администриране на днешните български земи през ІVVІІ век

1. Митрополии

2. Архиепископии

3. Патриаршии 

4. Епархии

VІ. Каталог на църквите, функционирали в днешните български земи през ІVІХ век

1. Провинция Тракия

2. Провинция Долна Мизия или Хемимонт Втора

3. Провинция Средиземна Дакия

4. Провинция Родопис

5. Провинция Хемимонт Първа

6. Провинция Македония Първа и Втора

7. Провинция Малка Скития

8. Провинция Външна Дакия

VІІ. Публикации на оригиналните писмени сведения от разглежданата епоха.

VІІІ. Библиографски съкращения

ІХ. Заключение

Християнските храмове по българските земи (І–ІХ век) 

Details
Publisher Omofor
Language Bulgarian
Pages 184
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-2972-17-4
Creation date 2013
Size 14 x 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset