The Beginning of Plastic-Visual Art in the Culture of the Greek Archaic Period

Author: Diana Yordanova. In Bulgarian.

 

Table of contents

Въведение

Глава I. За понятието Античност

Глава II. Гърците за себе си. Граници, единство и многообрази на гръцкия културен свят

Глава III. Полисната общност в анализите на Аристотел

Глава IV. Контекст на развитието на изкуствата в Елада

Глава V. Следите на аристократическата култура

Глава VI. Развитие на гръцката рисувана керамика  периодизация и стилове до края на архаиката

Глава VII. Социални и политически трансформации в Атина през VI в. пр.н.е.

Глава VIII. Поява и развитие на монументалната каменна скулптура в периода на гръцката архаика

1. Предназначение на обемното изображение

2. Видими образи за невидимото

3. Да бъде задържано минолетното

Глава IX. Един последен образ: Фразиклея

Приложение

Библиография

Пластично-изобразителното начало в културата на гръцката архаика

Details
Publisher Gutenberg
Language Bulgarian
Pages 302
Illustrations color figures
Binding paperback
ISBN 978-619-176-052-7
Creation date 2015
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset