The Age of Structuralism. Proceedings of a conference, 8 November 2016, New Bulgarian University, Sofia
Language: Bulgarian

 

Table of contents

В. Гарнизов. От съставителя

Х. Тодоров. Езикът като проблем

I. „Курсът“ на Сосюр и лингвистиката

П. Асенова. Препрочитайки „курса“ на Сосюр

И. Касабов. Структурализмът и Фердинанд дьо Сосюр

Д. Веселинов. Генезисът на сосюровия лекционен курс по обща лингвистика

М. Стамболиева. Ако Сосюр беше генеративист

II. Структуралисткият поврат

К. Банков. Опит върху аналогията между език и пазарен обмен в „курс по обща лингвистика“

О. Тодоров. „Одисеи“ или за изграждането на смисъл от дълбинната структура (в диалог с Богдан Богданов)

И. Знеполски. Ролан Барт и Юрий Лотман: семиотиката в Западна и Източна Европа. Компаративистки размишления

П. Стайнов. Системата на литературните жанрове в диахронията и историята на литературата и езика

П. Тодорова. Възможности и граници на структуралния подход

М. Алмалех. Сосюр и обществените нагони

III. Българският век на структурализма

М. Неделчев. Когато бях „млад критик-структуралист“. Три сюжета на приближаване и самоидентифициране

Х. Трендафилов. Извънстолични научно-просветни центрове по времето на соца

И. Звънчаров. Архивът на мирослав янакиев в Нов български университет

В. Гарнизов. Структурализъм и късен социализъм

М. Алмалех. За юбиляра проф. Иван Касабов, д.н.

Библиография на Иван Касабов

Васил Гарнизов (състав.). Векът на структурализма

Details
Publisher New Bulgarian University
Language Bulgarian
Pages 264
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-954-535-994-1
Creation date 2018
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset