Theosophical alternatives to the risk society
Теософски алтернативи на рисковото общество
Language: Bulgarian
Category: Theology

 

   The study analyzes the books "The Secret Doctrine" and "The Key to Theosophy" by Elena Blavatsky and the concept of "Risk Society", presented by German sociologist Ulrich Beck. The monograph reveals the philosophical statements of the theosophical doctrine of Elena Blavatska. Four chapters present the grounds for comparative analysis, outline the philosophical aspects of theosophical doctrine and the concept of "Risk Society", indicate possible solutions to overcome the risk nature of modern society through ideas of theosophy.

 

Table of contents

Въведение

I. Основания за теософските алтернативи на рисковото общество

Орфей в история на теософията

Научната литература за Елена Блаватска и "Тайната доктрина"

"За" и "Против" Елена Блаватска

Новите посоки в науката и "Тайната доктрина"

За метафизиката на "Тайната доктрина" и "Рисковото общество"

Резултати от анкета на тема "Прераждането и обществото"

Изследването е необходимо

II. Философски аспекти на "Тайната доктрина"

За трансценденталния език на "Тайната доктрина"

Единна реалност, Абсолют, Божествена същност

Седмичността

"Тайната доктрина" и философията на монадата

Еволюцията според "Тайната доктрина"

Уточнения вместо изводи

III. Измерения на Рисковото общество

За предвестниците на Рисковото общество

Понятието "Рисково общество" - научни изследвания, автори, концепции

Улрих Бек и същността на Рисковото общество

IV. Общности и алтернативи

Опити за практическа теософия

Общности

Индивидуализацията като интеграция

Безкрайността на еволюцията като алтернатива

За значението на понятията "причина" и "следствие"

За значението на понятието "превъплътяване"

За страданието като алтернатива

За преходността като алтернатива

За промените на съзнанието като алтернатива

Теософското разбиране за "добро" и "зло" като алтернатива

Теософското разбиране за "падение" и "сатана"

Единство в името на общността

Теософският дълг, политика и алтернативи

Изводи

Заключение

Цитирани източници

Използвана литература

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 248
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-07-5398-0
Creation date 2022
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset