Ivan Lazarov. Sword and saber: Weapons of the early nomads (5th7th c.). In Bulgarian

 

Table of contents

Вместо увод

Глава I. Постановка на проблема

Глава II. Класификация на хладните оръжия

Глава III. Конструктивни термини

Глава IV. Баланс и кинематика на меча и сабята

Теория на баланска на меча

Кинематика на сабята

Глава V. Технология на производство на мечове и саби VVII в.

Производство на мечове в Европа (VVII в.)

Добив на желязо и неговата преработка в стомана в Азия

Производство на саби от уку-ууц стомана

Основни изводи

Бележки

Глава VI. Меч и сабя. Оръжия на ранните номади (VVII в.)

Хуни

Авари

Българи

Заключение

Библиография

Приложения

Details
Publisher Rovita
Language Bulgarian
Pages 128
Illustrations b/w and color figures, maps
Binding paperback
ISBN 954-8914-14-X
Creation date 2003
Size 14 х 22 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset