The Last Judgment in the monumental painting of the Bulgarian National Revival (18th19th c.)
Страшният съд в монументалната живопис на Българското Възраждане (XVIII—XIX век)
Category: Art of the Bulgarian National Renaissance
Language: Bulgarian

 

  The monograph examines the iconography and respective theological implications of the Last Judgment in the Bulgarian Revival monuments. The theme is explored in the mural compositions, stamps, herminias etc., accompanying with a complete corpus of the revival compositions of the Last Judgment.

 

Table of contents

Предговор

Увод

1. Подстъпи към темата

"Страшният съд" и покръстването на българите

Православното учение за "края на дните"

"Страшният съд": основни етапи и характеристики в развитието на композицията през вековете

2. "Страшният съд" в монументалната живопис на Българското възраждане. Първообрази, иконография, паметници

"Страшният съд" през Българското възраждане: особености на контекста

Поява, развитие и типология на иконографията на Страшния съд през Българското възраждане

Щампите като основен прототия на възрожденските композиции

"Страшният съд" в ерминиите на българските възрожденски зографи

"Страшният съд" в монументалната живопис на възрожденските художествени школи

Самоковска художествена школа

Тревненска художествена школа

Банска художествена школа

Други зографи в България

Иконографска дезинтеграция на "Страшния съд"

Упадъкът на композицията във възрожденския примитив

Обощения

3. Възрожденската иконографията на "Страшния съд". Иконология

Извори за иконографията на "Страшния съд"

"Слово за Страшния съд" на св. Ефрем Сириец: основен извор на "класическата византийска композиция"

Неделя Месупустна и "Страшния съд": типология на влиянията

Извори на отделните образни компоненти в композицията

Обща логика в структурата на композицията

Божието домостроителство "по вертикала"

Иисус Христос: Праведен Съдия

Тетраморфът на евангелистите

Дейсис

Новозаветна Св. Троица

Иисус Христос: Премъдрост Божия 

Апостолски ред

Етимасия

Прародителите на Адам и Ева

Психостастия

Змия с увита лента по тялото

Свиването на небето

Безплътните сили в композицията

Възкресението на мъртвите

Иконографски елементи в "праведното дясно"

Йерархията в "Облаците на праведниците"

Св. ап. Петър въвежда праведниците в Рая, Райската градина

Иконографски елементи в "греховното ляво"

Св. проф. Мойсей и юдеите

Четирите апокалиптични царства

Ап. Юда Искариот(ски) и персонификацията на Ада

Огнена река и мъките на грешниците в Ада

Проповедта на праведните Енох и Илия, убиването им от Антихриста, св. Архангел Михаил убива Антихриста, св. Архангел Михаил държи огнен меч и отворен свитък

Обощения

Заключение

Библиография

Приложение

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 352
Illustrations color figures
Binding hardback
ISBN 978-954-07-5886-2
Creation date 2023
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset