Stylistics and language education
Стилистиката и езиковото обучение
Category: 
LinguisticsPedagogy
Language: Bulgarian

 

Stylistics and language education. Annotation: The book informs about these achievements of modern linguistics, which turn the sholarly field into an exact, measuring science of the type of physics. And stylistics, as the section most closely related to language practice, provides a solid new foundation for language learning. The mathematical-statistical procedures, necessary to understand the processes that characterize the development of the science of language and stylistics, are explained in a way that makes them easy to understand in language learning.

 

Table of contents

Ал. Иванов. Предговор на редактора

ЗАДАЧАТА НА ТАЗИ КНИГА

ЗА РАЗЯСНЕНИЯТА

ЗА ТЪЛКУВАНЕТО (ЕКСПЛИКАЦИЯТА)

ЕНУМЕРАТИВНА ЕКСПЛИКАЦИЯ

ОТМРЯЛА «ДЕМОНСТРИРУЕМОСТ»

АНАЛОГИЯ

ПСИXОФИЗИЧЕСКИ ПАРАЛЕЛИЗЪМ

МОДЕЛИ

МАШИНА, ВЕКТОР, ВХОД, ИЗХОД

«ЧЕРНА (НЕПРОЗРАЧНА) КУТИЯ»

3АВОД 3А СЪОБЩЕНИЯ

ИДИОЛЕКТ

МЕЖДУ СЕТИВАТА И ВХОДА НА ИДИОЛЕКТА

СПЕЦИФИКАТА НА ИДИОЛЕКТА

TABULA RASA

ИДИОЛЕКТЪТ СЕ СТРОИ ОТ ОБЩЕСТВОТО 

СТИЛИСТИЧНО РАЗСЛОЯВАНЕ

ПРАВОГОВОРНИ И ПРАВОПИСНИ ГРЕШКИ

СЕМАНТИЧНИ ПРОБЛЕМИ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ИДИОЛЕКТА

ПРОБЛЕМИ НА РАЗЧЛЕНЯВАНЕТО

ПАРАТАКСИС И ХИПОТАКСИС

КОРЕННИ МЕЖДУМЕТИЯ

НЕ СКЛАД, А ЦЕХ

ИДИОЛЕКТЪТ ТВОРИ

ПАК СТИЛИСТИЧНО РАЗСЛОЯВАНЕ

ЦИРКУМФИКСИ

КАК СЕ ПОДРЕЖДАТ МОРФЕМИТЕ

ЗА ТОВА В ГОВОРА, КОЕТО НЕ СЕ ЗАПИСВА С БУКВИ

ЗА ФРАЗОВОТО УДАРЕНИЕ

ПРОМЕНИ В СЕМАНТИКАТА, СЪХРАНЯВАНА В ИДИОЛЕКТА

СЕМАНТИЧНИ ПРОБЛЕМИ

ЕЗИКЪТ Е ИЗЦЯЛО НАБЛЮДАЕМ

В ЕЗИКА (LANGUE) НЯМА МНОГОЗНАЧНИ ИЗРАЗИ

НЯМА РАВНОЗНАЧНИ ИЗРАЗИ, НО РА3ЛИЧИЕТО МЕЖДУ ИНФОРМАЦИЯТА, НОСЕНА ОТ ДВА ИЗРАЗА, МОЖЕ ДА СЕ ИЗМЕРВА

ОМОНИМИЯ

МОРФЕМИЗАЦИЯ НА ТЕКСТА. МОРФЕМА

ЗА ЧУЖДИТЕ ДУМИ И ТЕРМИНИТЕ

ДЕФИНИЦИЯ

ЛИТЕРНА ДИСКРЕТИЗАЦИЯ

ЛИТЕРЕМНА КОХЕЗИЯ

«УСЛОВНИ» ВЕРОЯТНОСТИ

ДИСПЕРСНИ МОРФЕМИ

МОРФЕМАТА КАТО ВЪЛНА

РЕДАКТИРАНЕТО И «СЕМАНТИЧНАТА» БЛИЗОСТ МЕЖДУ ИЗРАЗИТЕ

СИНОНИМИ И СИНОНИМЧЕТА

СИХНОМОРФЕМИ, СПАНИОМОРФЕМИ

МОРФЕМНОСТ

МОРФЕМНА СТРУКТУРА НА ТЕКСТА

ЗА ЕТИМОЛОГИЯТА

ВИДОВЕ ДИСКРЕТИЗАЦИЯ

ДУМА, МОНОЛЕКСА

ЛЕКСЕМА

МОНОМОРФЕМА

АЛОМОРФИ

МОРФО(ФО)НЕМА, СУБМОРФ

ФОНЕТИЧНИ (ДИФЕРНЦИАЛНИ) ЕЛЕМЕНТИ

МОРФА

ВИДОВЕ МОРФИ

КОРЕНИ, АФИКСИ, ОКОНЧАНИЯ, ФОРМАТИВИ

ЛИЧНИ ГЛАГОЛНИ ФОРМИ, НЕЛИЧНИ ГЛАГОЛНИ ФОРМИ

ВЕРБАЛНА (ГЛАГОЛНА) ТЕМПЕРАТУРА

ГЛОТОМЕТРИЧЕСКА (СТАТИСТИЧЕСКА) ХАРАКТЕРИСТИКА 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РАЗСЕЙВАНЕТО 

ВАРИАНТИ, ИНВАРИАНТ, ГЕНЕРАЛНА СЪВКУПНОСТ

КРИТЕРИЙ НА КОЛМОГОРОВ-СМИРНОВ

КРИТЕРИЙ НА СТЮДЪНТ

КРИТЕРИЙ НА ФИШЕР

НОРМАЛНА (ГАУСОВСКА) СЪВКУПНОСТ 

БИНОМИАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОЛЕМИНА НА ПРОБАТА

СЛУЧАЙНИ И НЕСЛУЧАЙНИ ЧЕСТОТНИ РАЗЛИЧИЯ

КРИТЕРИЙ χ2 НА ПИРСЪН

ЕЗИКОВ СТИЛ

ПОКАЗАЛЕЦ

М. Дачев. За лингвистиката, която се разгръща в семиотика 

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 288
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-954-07-5716-2
Creation date 2023
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset