The Old Catholic Church: Origins, Doctrine, and Development
Старокатолическата църква. Произход, доктрина и развитие 
Language: Bulgarian. Category: Theology

 

   The present work examines the various trends in the history of Old Catholic movement, its origin, teachings, spread, as well as its relation to other Christian denominations.

 

Table of contents

Списък на съкращенията

Предговор

Увод

Първа глава. Историческо формиране на старокатолицизма

1.1. Първи Ватикански събор и старокатолическото движение

1.2. Утрехтски съюз

1.3. Старокатолическите църкви през XX в.

1.4. Църковно-реформаторски предшественици на старокатолицизма в Западна Европа

Втора глава. Старокатолическата църква в диалог с Православната църква и другите християнски изповедания

2.1. Двустранните диалози като средство за обединение

2.2. Отношения между Старокатолическата църква в Швейцария и поместните православни църкви

2.3. Старокатолическият богословски факултет на Бернския университет като място за среща

2.4. Богословски теми в диалога между православни и старокатолици (в църковно-архивни източници)

2.5. Преговори между православни и старокатолици през 60-те години на XX в. и участието на Българската православна църква

2.6. Българската православна църква в диалога между православни и стaрокатолици

Трета глава. Спорни направления в учението на старокатолиците

3.1. Старокатолическото разбиране за Църква

3.2. Старокатолическата литургия

3.3. Преговори между православни и старокатолици за постигане на единство в учението за св. Евхаристия

3.4. Дискусия за епиклезата

3.5. Старокатолическото разбиране за св. тайнства Миропомазване и Покаяние (Изповед)

3.6. Бракът на клириците

3.7. Ръкоположението на жени при старокатолиците

3.8. Постната дисциплина

Заключение

Документално приложение

1. Опис на старокатолическия архив в България

2. Програма на Мюнхенския католически конгрес от 2224 септември 1871 г.

3. Утрехтска декларация от 24 септември 1889 г.

4. Бонско споразумение от 1931 г.

5. Преамбюл на Устава на Старокатолическата църква в Швейцария

6. Еклисиологични основи на Утрехтския съюз

7. Тα κατα την αποστολην της αντιπροσωπειας του οικουμενικου πατριαρχειου παρα τη παλαιοκαθολικη εκκλησια προς ανακοινωσιν των αποφασεων της γ‘πανορθοδοξου διασκεψεως

8. IX редовно заседание на пленума на Всеправославното съвещание в Родос

9. X редовно заседание на пленума на Всеправославното съвещание в Родос

10. Списък на участниците в седемте съвещания (19751987) на Смесената богословска комисия при провеждането на православно-старокатолическия диалог

Извори и литература

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 230
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-07-5947-0
Creation date 2024
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset