Medieval Rock Monasteries along the River Beli Lom
​Средновековните скални манастири по река Бели лом
Category: Archaeology of the Second Bulgarian Kingdom
Language: Bulgarian with a summary in English

 

   The Medieval rock monasteries in Bulgaria were exeptionally object of complex studies. This publication examines the information on rock monasteries and cells along the river Beli Lom between the town Senovo and the town of Tsar Kaloyan. There are 4 rock chapels and 55 rock cells.

 

Table of contents

Увод

1. Скалните обители в България

Локализация

Терминология. Кратка типологическа характеристика на скалните обители в България и структурните им елементи

2. Скалните обители в Североизточна България

Исторически контекст и демографски облик

Църковно-административна принадлежност и функция. Състояние на църковната мрежа

3. Средновековните скални манастири и комплекси от монашески килии по р. Бели Лом

Историография

Геолого-географският характер на региона като предпоставка за развитието на скалните обители

Физико-географска характеристика

Геолого-тектонска характеристика

4. Описание на скалните обители по р. Бели Лом. Археологически находки и епиграфски материали. Типологическа класификация

Манастирски комплекс "Църквата" при гр. Цар Калоян

Скална обител в местността "Дядо Ивановата чука" при гр. Ветово

Торлашки манастир при гр. Цар Калоян

Комплекс от скални килии в местността Синград при с. Кривня

Комплекс от монашески килии в масива "Чакър канара" при с. Кривня

Скални монашески килии в масива "Срещу Чакър канара" при с. Кривня

Комплекс от скални килии в масива "Чеснова канара" при с. Кривня

Скални килии в местността "Манастира" при с. Кривня

Монашески килиии в скалния масив "Караната" (Стенето) при с. Кривня

Монашески килии в скалния масив "Мустафа Челеби канара" при с. Кривня

Монашеска килия в скалния масив "Сиври канара" при гр. Сеново

Скален манастир "Св. Димитър" в масива "Шанлък канара" при гр. Сеново

Заключение

Бележки

Съкращения

Карти, надписи и гравюри

Снимки

Summary 

 
Details
Publisher Prof. Marin Drinov Academic Publishing House
Language Bulgarian
Pages 152
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-8827-04-1
Creation date 2008
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset