Ethnology and Epidemics: Sociocultural Dimensions of the COVID-19 Pandemic  
Етнология и епидемии. Социокултурни измерения на пандемията от COVID-19
Language: Bugarian with summaries in English

 

The collection includes 13 articles examining epidemics through the prism of ethnology, folklore, psychology, musicology etc.

 

Table of contents

Въведение. Пандемията от COVID-19 и нейните социокултурни измерения
Introduction. The COVID-19 Pandemic and Its Sociocultural Dimensions

А. Георгиева. Епидемиите и обновяването на света: фолклорни разкази и традиционни практики, свързани с епидемични болести
A. Georgieva. Epidemics and Renovation of the World: Folk Narratives and Traditional Practices Related to Epidemic Diseases

П. Петров. Културата на институционалното недоверие през лупата на епидемиите
P. Petrov. The Culture of Institutional Distrust through the Lens of Epidemic

А. Касабова. Как пандемията COVID-19 стимулира интердисциплинарни научни изследвания
A. Kassabova. How the COVID-19 Pandemic Can Stimulate Interdisciplinary Scientific Research

В. Домозетски. Глобализацията в условия на кризи: чужденецът вирус и вирусът чужденец
V. Domozetski. Globalization in Conditions of Crisis: The Foreigner as a Virus and the Virus as a Foreigner

И. Марков, Д. Пилева. Пространствена мобилност и семейно-родствени отношения в условията на пандемия от COVID-19
I. Markov, D. Pileva. Spatial Mobility and Family-Kin Relations in Conditions of the COVID-19 Pandemic

Н. Димитрова. Православие и пандемия: физика и метафизикa в литургийното действие
N. Dimitrova. Orthodox Christianity and Pandemic: Physics and Metaphysics in the Liturgical Action

М. Виденова. Да сънуваш по време на пандемия. „Големите“ сънища и световните кризи
M. Videnova. Dreaming During a Pandemic. “Big” Dreams and World Crises

А. Илиева. Генерала и неговото фенство. Наблюдения върху една „пандемия на участието“
A. Ilieva. The General and His Fandom. Observations on a Participatory Pandemic

В. Баева. Коронавирусът като муза. Новото песенно творчество, вдъхновено от COVID-19, и неговите фолклорни измерения
V. Baeva. Coronavirus as a Muse. New Song Creation Inspired by COVID-19 and Its Folkloric Aspects

С. Станоев „Смях срещу коронавирус“
S. Stanoev. “Laughter against Coronavirus”

Г. Луканова. Предизвикателствата пред ансамбловото пеене в условията на пандемия
G. Lukanova. The Challenges Faced by Ensemble Singing in Conditions of a Pandemic

Ю. Попчева. Виртуалното хоро. Групите по народни танци зад граница по време на епидемията от COVID-19
J. Popcheva. The Virtual Horo Dance. Folklore Dancing Groups Abroad during the COVID-19 Pandemic

Е. Цанева. Откроените ниши на културна уязвимост при епидемията от ТОРС (SARS) в Азия през 20022003 г.  спомени и впечатления на етнолога очевидец
E. Tzaneva. Highlighted Niches of Cultural Vulnerability during the SARS Epidemic in Asia in 2002–2003. Memories and Impressions of the Eyewitnessing Ethnologist

Авторите в сборника
About the Authors

 

Details
Publisher Prof. Marin Drinov Publishing House
Language Bulgarian with summaries in English
Pages 200
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-245-1011
Creation date 2021
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset