P. P. Slaveikov, Dr. K. Krustev, St. Mikhailovski: Literature and social experience. Collected papers. In Bulgarian

 

Table of contents

Предисловие

M. Неделчев. Оттеглянето/Оттеглянията на Стоян Михайловски, Пенчо Славейков, д-р Кръстьо Кръстев

M. Кирова. Воля за практика: културното инженерство на д-р Кръстев

В. Трендафилов. Конфликтът „Мисъл  Вазов“: бележки върху подялбата на българската модерност

С. Данова. Марк Аврелий и българската краевековна модерност

Р. Шивачев. Художествени измерения на социалното според д-р Кръстев

П. Трендафилов. Некролозите на д-р Кръстев в сп. „Мисъл“ (из публицистиката на д-р Кръстьо Кръстев)

К. Станева. Славейковци, Баща и Син: ревизиране на наследствата, или културата на Българското възраждане в прочита на младия Славейков

Н. Стоянова. Войната: стратегии на отреагиране

К. Йорданова. Ехо  гласът на поетическата реч (бележки към поетиката в „На прага стъпки“ на Мара Белчева)

И. Шехада. Българската поезия преди и сега. Въртележката на подмяната/промяната

С. Сивриев. Прометей и человекът (За „Симфония на безнадежността“ на Пенчо Славейков)

Д. Асенова. Пенчо Славейков и Алфред Йенсен

E. Димитров. Пенчо Славейков и Славянският събор от 1910 г.: за текста на контекста

К. Крушева. Къде е родена модерната душа? Образи на славянското у Пенчо Славейков

Х. Шмит. Кредит и джебчилък. Икономическата метафорика при Пенчо Славейков

К. Янева. Културните сигнали на епохата  битовите сцени в „Под игото“ и „Кървава песен“

И. Александрова. Пенчо Славейков и пре-мисленият човек

П. Антов. Философският поет: П. П. Славейков, Ст. Михайловски? Казусът „Михайловски“ и въпросът за корените на декаданса и пораждането на сецесионния език

Е. Рударска. “To George Kennan”, П. П. Славейков, Ст. Михайловски и социално-олитическите измерения на литературата

Д. Пенков. Категориите „добро“ и „зло“ в светогледа на Ст. Михайловски

К. Михайлов. Оцелостяването на човека в късното творчество на Стоян Михайловски

Н. Стоичкова. За „Неприспособимия и неговото приспособяване“ след 30 години

В. Игнатов. „Роб на дълга или заробеник на страстите“: функции на социалната принадлежност („Милост закон изменява“ на Стоян Михайловски)

M. Огойска. „Съвършен живот" в религиозно-философските апофтегми на Стоян Михайловски

В. Шолце. „Философически и сатирически сонети“: социалният опит като писане

Справка за авторите

Table of contents in English

П. П. Славейков, д-р К. Кръстев, Ст. Михайловски. Литература и социален опит

Details
Publisher Paradigma
Language Bulgarian
Pages 352
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-326-339-4
Creation date 2018
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset