SARCHUS-AIR: Localization and experimental reconstruction of ancient roads and habitats by aerial analysis and archaeometry. In Bulgarian

 

Table of contents

Въведение

1. История на проучванията в работната зона

2. Физико-географска характеристика на региона и прилежащите му територии

3. Геоложка характеристика на Средногорската зона. Древни минни разработки на територията на Сърнена Средна гора

4. Методи на изследване при теренните издирвания на археологически обекти в района на Сърнена Средна гора

5. Резултати от теренните издирвания на археологически обекти в работния район

6. Комуникации и древни пътища

7. Селищният комплекс при с. Горно Ново село  регионален управленски, икономически и религиозен център в централния дял на Сърнена Средна гора

8. Химически състав на археологически стъклени находки от късноантичния селищен комплекс при с. Горно ново село

Библиография

Каталог на регистрираните археологически обекти от теренни археологически издирвания през 2015 и 2017 г.

Приложения: таблици, карти, фигури

Локализиране и експериментална реконструкция на древни пътища и хабитати

Details
Publisher Askoni-Izdat
Language Bulgarian
Pages 184
Illustrations b/w and color figures, maps
Binding paperback
ISBN 978-954-383-118-0
Creation date 2017
Size 21 х 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset