Precious Minerals and Metals in the Life of the Ancient Bulgarians
Author: 
Ruslan Kostov. Language: Bulgarian

 

Съдържание

 
Предговор

Увод

1. Геолого-географска и историческа характеристика на Памир-Хиндукушкия регион в Средна Азия с оглед на етнонима Балх (Балхара, Бактрия, Балхика, Болор)

2. Неметални полезни изкопаеми

2.1. Скъпоценни и декоративни минерали

2.1.1. Кварц (планински кристал и халцедон)

2.1.2. Лазурит

2.1.3. Шпинел („балас-рубин“)

2.1.4. Корунд (рубин)

2.1.5. Гранат

2.1.6. Нефрит

2.1.7. Тюркиз

2.1.8. Други ювелирни минерали и суровини

2.2. Индустриални минерали

3. Метални полезни изкопаеми

3.1. Злато

3.2. Сребро

3.3. Мед

3.4. Олово и калай

3.5. Антимон и живак

3.6. Желязо

4. Глиптика, ювелирно дело и сродни занаяти

5. Традиции в Стара Велика (Кубратова) България

6. Традиции във Волжка България

7. Традиции в Дунавска (Аспарухова) България

8. Средновековна българска държава в Мала Азия около „Сребърната планина“

Заключение

Литература

Указател на минералите, гемологичните и металните названия

Скъпоценните минерали и метали в живота на древните българи

Details
Publisher Tangra TanNakRa
Language Bulgarian
Pages 246
Illustrations b/w figures, color plates, maps
Binding paperback
ISBN 954-9942-92-9
Creation date 2006
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset