The Roman veterans in Lower Moesia and Thrace (1st3rd century AD)
Language: Bulgarian with an extended summary in English
Римските ветерани в Долна Мизия и Тракия (I—III в.)

 

    The monograph systematizes and summarizes academic achievement related to the history of the Roman veterans in the Roman provinces of Moesia Inferior and Thracia. 

 

Table of contents

Предговор

Глава Първа. Поглед към изворите и литературата

1.1. Епиграфски паметници

1.2. Писмени извори

1.3. Археологически извори

2. Поглед към литературата

2.1. Общи публикации по проблема

2.2. Публикации върху римските ветерани в Долна Мизия и Тракия

Глава Втора. Ветераните през републиканската епоха

1. Ветераните преди реформите на Гай Марий

1.1. Ветераните и техните възнаграждения

1.2. Ветераните до края на II в. пр. Хр.

1.3. Обособяване на проблема с възнаграждението на ветераните

2. Ветераните до принципата на Август

2.1. Гражданските войни от началото на I в. пр. Хр.

2.2. Гражданските войни от средата на I в. пр. Хр.

3. Произход на ветераните до началото на I в.

Глава Трета. Заселване на римските ветерани в Долна Мизия

1. Заселване в крайлагерните селища (canabae) и близките села (vicus)

1.1. Ескус и неговата територия

1.2. Нове и близката околност

1.3. Територията между Ятрус и Дуросторум

1.4. Дуросторум и неговата територия

1.5. Военните лагери между Дуросторум и Трезмис

1.6. Трезмис и неговата територия

1.7. Военните лагери между Трезмис иустието нар. Дунав

1.8. Монтана и нейната територия

1.9. Абритус и близката околност

2. Заселване във вътрешността на провинцията

2.1. Поречията на реките Лом и Огоста

2.2. Поречията на реките Искър и Вит

2.3. Поречията на реките Осъм и Янтра

2.4. Никополис ад Иструм u неговата територия

2.5. Територията на изток от р. Янтра

2.6. Северна Добруджа

3. Черноморското крайбрежие

3.1. Хистрия

3.2. Томи

3.3. Черноморското крайбрежие на юг от Томи

4. Обща характеристика на заселването в Долна Мизия

Глава Четвърта. Заселване на римските ветерани в Тракия

1. Сердика и нейната територия

2. Пауталия и нейната територия

3. Филипопол и неговата територия

4. Августа Траяна и нейната територия

5. Кабиле и близката околност

6. Деултум

7. Хадрианопол и егейското крайбрежие на Тракия

8. Обща характеристика на заселването в Тракия

Глава Пета. Произход, социално и семейно положение на ветераните

1. Произход на ветераните

1.1. Произход на ветераните при Юлиево  Клавдиевата династия

1.2. Произход на ветераните при Флавиите и Траян

1.3. Произход на ветераните от Хадриан до Диоклециан

2. Социално положение на ветераните

2.1. Ветераните като земевладелци

2.2. Ветераните в местното управление

2.3. Участие на ветераните в религиозния живот

3. Семейно положение на ветераните

3.1. Съпруги

3.2. Потомци и наследници

Заключение

Conclusion

Епиграфска документация

Индекси

Списък на съкращенията

Литература

Римските ветерани в Долна Мизия и Тракия (I–III в.)

Details
Publisher Avalon
Language Bulgarian with an extended summary in English
Pages 448
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-9704-15-0
Creation date 2008
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:





Panel Tool

Reset