Kinship Relationships in Bulgarian Heroic Epics. Second edition
Родствени отношения в българския юнашки епос
Language: Bulgarian with a summary in English
Category: Bulgarian traditional culture

 

   The book examines the system of kinship relations in the Bulgarian epic tradition. Various relationships of blood, marriage and symbolic kinship in the traditional epic are presented and analyzed in view of their content, meanings and functions. The key role that these relationships have in setting the main themes, motives and dramatic situations in the Bulgarian epic tradition is highlighted.

 

Table of contents

Първа глава. РОДСТВОТО И РОДСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ КАТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОБЛЕМ

Родство, родствена система и родствени отношения

Родство и фолклор

Родът и семейството в българската патриархална култура

Ядро на родството в българския юнашки епос

Втора глава. КРЪВНОРОДСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ В БЪЛГАРСКИЯ ЮНАШКИ ЕПОС

Авторитетът на отсъствието: бащата в юнашкия ни епос

Съперничеството с бащата

Други проявления на ролята на бащата. Марко като баща

Търсените и намерени брат и сестра: епическият герой и неговата социална пълноценност

Търсените и намерени брат и сестра

Напуснатата жена

Чудесното дете

Сестрата на Момчил

Сестрата на Болен Дойчин

Невярната сестра

Зуйчото и племенникът — между покровителството и жертвата. 

Битка на вуйчо с племенник

Племенникът на сватбата на вуйчото

Вуйчото на сватба на племенника си

Племенникът жертва

Племенникът  наследник на вуйчовата сила 

Трета глава. НЕКРЪВНИ ОТНОШЕНИЯ НА РОДСТВО В БЪЛГАРСКИЯ ЮНАШКИ ЕПОС

Епическата сватба и проявите на брачно родство в българския юнашки епос

Персонажи на брачно родство в българския юнашки епос

Невярната жена

Побратимът  брат и заместник. Аспекти на побратимството като форма на родство в българския юнашки епос

Епическото побратимство

Побратимството с вилата

Побратимяване между юнаци

Побратимството в контекста на епическата сватба

Функции на побратимството в българския юнашки епос

Кумът  помощник и съперник на епическия герой. Аспекти на кумството в българския юнашки епос

Кумството като форма на родство

Обхватът на епическото кумство

Поканването на кум в епоса

Кумътвредител

Страхливият кум

Кумът като знак за трагична развръзка

Невястата  воин, медиатор и дар. "Женското" родство в българския юнашки епос

Невястата дар

Невястата медиатор

Невястата-град и девойката юнак

Четвърта глава. РОДСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И СВЕТЪТ НА ЕПОСА

Балканската епическа общност и родството в епоса

Родство и език

Родственият свят на епическия герой

Светът на епоса и епическият родствен модел

Родството и неговото разпознаване

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

Details
Publisher Prof. Marin Drinov Academic Publishing House
Language Bulgarian with a summary in English
Pages 246
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-245-227-8
Creation date 2022
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset