Stoil Mavrodiev. Psychoanalysis in Bulgaria until the 1940s
Психоанализата в България до 40-те години на XX век
Language: Bulgarian

 

   The monograph is devoted to the work of the undeservedly forgotten and erased from collective memory Bulgarian psychoanalystically oriented authors who were active in the period 19201940. The monograph is an attempt at a comprehensive and detailed exploration of the psychoanalytic heritage. For this purpose, the books and articles of Bulgarian authors, who have not lost their relevance, have been studied.

 

Table of contents

ВЪВЕДЕНИЕ

КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА И МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

ПСИХОАНАЛИЗАТА СРЕД ДРУГИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ В БЪЛГАРСКАТА ПСИХОЛОГИЯ ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА XX ВЕК

Генезисът на психоанализата в България#

Началото на първото психологическо дружество в България#

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПСИХОАНАЛИЗАТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА XX ВЕК

ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ В ТВОРЧЕСТВОТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПСИХОАНАЛИТИЦИ

Философски и методологически въпроси в творчеството на българските психоаналитици

- Философия на психоанализата#

- Феноменология на глада и либидото#

- Психоанализа – психология

Психоанализата в социологията и социалните феномени

- Прилики и разлики между историко-материалистическия и психоаналитичния метод

- Психоанализа и религия

- Религията в творчеството на Иван Кинкел

- Други автори за религията

Психоаналитичен „прочит" на обществено-политически и социални явления от българските психоаналитици

- Анализ на обществено-политически явления

- Психоанализ на революционните движения

- Психоанализа на войната и революциите

- Психоанализа на престъпността, проституцията и самоубийството

Психоаналитичен ракурс към митологията, фолклора и народопсихологията

- Психоанализа и митология

- Психоанализа на еротичното. Сексуалната философия на българина

- Народопсихология на българина

Въпроси на възпитанието и формирането на личността

- Атанас Илиев за възпитанието

- Любомир Русев за наследствеността и възпитанието

Психопрофилактика, психопатология и абнормност

- За неврозите

- Психоанализа на въздържанието

Психоаналитичен поглед към деца с поведенчески особености и затруднения

Художествена литература и психоанализа

- Едипов комплекс в художествени произведения

- Атанас Илиев за художественото творчество

- Психоанализа на Ботевото творчество

- Как Любомир Русев анализира личността и творчество на Христо Ботев от психоаналитична гледа точка?

- Психоанализа на творчеството на П. Яворов

- Поезията на Яворов в психологична светлина

- Психологичен характер и аутизъм в лириката на Яворов

КРИТИКА НА ПСИХОАНАЛИЗАТА

Критика на психоанализата по време на развитие на самото движение (20-те – 40-те г. на XX век)

- Полемика между Любомир Русев и Михаил Димитров

- Полемиката на Иван Г. Кинкел с Михаил Димитров

- Полемика на Иван Кинкел с Димитър Михалчев

- Кирил Чолаков (1897 - 1963)

Критици на психоанализата в периода 1944 – 1989 г.

- Кирил Чолаков

- д-р Христо Тодоров Димитров

- Асен Киселинчев

- Стою Стоев

ОБОБЩЕНИЕ И ИЗВОДИ

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

БИБЛИОГРАФИЯ
 
Details
Publisher University press "Paisii Hilendarski"
Language Bulgarian
Pages 368
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-619-202-606-6
Creation date 2022
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset