Karl Kaser. Friendship and Enmity in the Balkans
Freundschaft und Feindschaft auf dem Balkan
Category: Contemporary Balkan History
Приятелство и вражда на Балканите
Language: Bulgarian

 

Table of contents

За книгата „Приятелство и вражда на Балканите" и за нейния автор

Предговор към българското издание

Предговор

Въведение

Приятелство и вражда

Модернизация

Две основни тези

Характер на социалните отношения

Проблеми на гражданското общество

Защо „Балкани"?

Глава първа. Държавата и нейните непокорни гражданки и граждани

Наследство на една данъчна система

Племе и държава

Труден период на трансформации

Глава втора. Общностите на роднини и приятели, както и техните врагове

Общност и общество

Три модела на общност в историческа Европа

Родственото общество

Обществена сегментация

Значение на кумството

Приятелство и гостоприемство

Съвременната трансформация на традиционните групови модели

Глава трета. Жени и мъже

Пол и власт

Пол и собственост

Женски пространства - мъжки пространства

Мъжко приятелство - женско приятелство

Модернизация на отношенията между половете

Глава четвърта. Млади и стари

Някои демографски тенденции

Почитайте възрастта!

От патриарси към пенсионери

Семейната възрастова йерархия и политиката

Глава пета. Борба за политическа власт

Историческото наследство

Роднинство, .власт и политика през преходната фаза

Политическият атентат

Глава шеста. Борба на религии?

Католици, православни, протестанти, униати и арменци християни

Мюсюлмани

Евреи и еврейки

Равносметка

Борба на културите?

Свързващо и разделящо

Глава седма. Етнизиране на пространството

Някои факти

Различни социални и икономически форми на приспособяване

Трудни пътища - затруднена комуникация

Борба в планината - мир в равнината?

Земята, почитана като свещена

Глава осма. Кой е суверенът: народът или нацията?

Защо съществува такъв национализъм на Балканите?

Уязвимият характер на националните идентичности на Балканите

Ролята на миналото

Как да се обясни манията за етнически чистото?

Глава девета. Борбата за оскъдните ресурси

Трети свят в периферията на Първия свят

Социализмът като икономическо наваксване

Отново регион на „развиващи се страни"

Глава десета. Ескалация и уреждане на конфликтите

Конфликт и образование

Мотиви за конфликтите

Освободителни войни

Войни за национално обединение

Отбранителни войни

Хайдути и паравоенни формирования

Международни и вътрешни военни интервенции

Какво можем да научим от историята на досегашните конфликти?

Глава единайсета. Балканите и Западна Европа: отношения на неравенство

Динамиката на разпадането на Югославия

Първи опити за създаване на гражданско общество

Пактът за стабилност за Югоизточна Европа

Заключение. Евробалкански предизвикателства

1. Предизвикателствата са и за двете страни

2. Освобождаване от опияняващата сладост на милитаризацията

3. Балканите като модел на европейската политика за мир

4. Трябва да се предотврати по-нататъшното задълбочаване на социалната и икономическата периферизация

5. Превенция на граждански конфликти

6. Възпитателни и образователни офанзиви

7. Нациите трябва да влизат в контакт помежду си - включително чрез евтин туризъм

8. Отстраняване на последиците от войните

9. Да се учим едни от други
 
Други книги от същия автор
 
Details
Publisher Military Publishing
Language Bulgarian
Pages 254
Illustrations -
Binding paperback
ISBN 9545092742
Creation date 2004
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset