The book summarizes the main results of the joint BulgarianGerman archaeological excavations in the micro-region of Drama village, South-Eastern Bulgaria from 1983 to 1999

Translation from German to Bulgarian by Ilia Iliev

 

Table of contents

1. Предговор

2. Въведение

2.1. Поселищната долина на с. Драма

2.2. Изследователският проект Драма

3. Заселване на селищната могила Драма-Мерджюмекя

3.1. Палеотопографска ситуация

3.2. Най-късните следи от заселване

3.3. Заселване по времето на култура Пшеничево

3.4. Следи от късната бронзова епха

3.5. Средна бронзова епоха (култура Нова Загора)

3.5.1. Окопът обект 009

3.5.2. Останки от селище от средната бронзова епоха

3.6. Следи от селище от ранната бронзова епоха

3.6.1. Култура Черна вода III

3.6.2. Находките

3.6.3. Хронологическа и културно-историческа подредба

3.7. Заселване по времето на Караново VI

3.7.1. Култото съоръжение

3.7.2. Уредба на селището

3.7.3. Ограничителният окоп обект 360

3.7.4. Палисадата в северозападния край на селищната могила

3.7.5. Ями за глина обект 825 и обект 830

3.8. Заселване по времето на периода Караново V

3.8.1. Устройство на селището

3.8.2. Правоъгълна постройка обект 840

3.8.3. Към систематизацията на открития материал

3.9. Заселване по времето на периода Караново IV

Къща обект 685

Палисада обект 097

4. Площното селище Драма-Герена

4.1. Антинчата надгробна могила

4.2. Неолитното селище и неговата стратиграфия

4.2.1. Селищен пласт Драма-Герена С

4.2.2. Селищен пласт Драма-Герена В

4.2.3. Ямите като свидетелства за най-ранното заселване Драма-Герена А

4.3. Към систематизацията на открития материал

5. Култови съоръжения и некропол върху възвишението Драма-Кайряка

5.1. Разкопките върху възвишението

5.2. Римският некропол

5.2.1. Разкопките

5.2.2. Обощено разглеждане на погребалния ритуал

5.2.3. Некрополът и мястото му през Римската императорска епоха в Югоизточна Европа

5.3. Култови съоръжения от късната тракийска желязна епоха

5.3.1. Съоръжение В

5.3.2. Съоръжение С

5.3.3. Ями северно и северозападно от съоръжения В и С

5.4. Ями с депонировки от ранната желязна епоха

5.4.1. Депонировка от периода Пост-Пшеничево в яма обект 29

5.4.2. Ями с депонировки от култура Пшеничево

5.5. Микенска и по-късна егейска рисуваната керамика

5.6. Писмен документ от бронзовата епоха: глинена шпула с надпис на Линейно писмо А

5.7. Следи от заселване през късната бронзова епоха

5.8. Гроб 27 от бронзовата епоха от периода Теи-Монтеору

6. Опит за реконструкция на поселищната история в миркорегиона на с. Драма

Литература

А. Изследвания в Драма

Б. Обща литература

Приложение 1: Методи на разкопки и на обработка на керамиката

1. Принципи на разкопките

2. Обработване на малките находки

3. Документацията

4. Вътрешната служба

5. Методи на систематицазия

Приложение 2: Списък на местонахожденията към фигурите и таблиците

Приложение 3: Изпълнители на изследователския проект и представители на участващите в изследванията институти

Таблици

 

Изследвания в микрорегиона на с. Драма 1983–1999 г.

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 274
Illustrations b/w figures, maps
Binding paperback
ISBN 954-07-1567-9
Creation date 2001
Size 21 x 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset