Sculpture of Ancient Egypt during the period of 12th and 18th Dynasty
Author: 
Monika Popova. Language: Bulgarian

 

Table of contents

Увод

Глава I. Древноегипетската скулптура и нейната същност
[Chapter I. The Old Egyptian Sculpture and its Nature]

1.1. Историческо развитие на понятията, свръзани с образа в древноегипетското изкуство

1.2. Скулптурата в ритуала и нейната роля в древноегипетската религиозност

1.2.1. Ритуал по отваряне на устата и очите

1.2.2. „Хеб-сед празник“ и „Хеб-сед статуи“

1.2.3. Ритуално значение на скулптурата по време на празника „Опет“

1.3. Канонът в древноегипетската скулптура

Глава II. Скулптурата по време на епохата на Средното царство
[Chapter II. Sculpture during the period of Middle Kingdom]

2.1. Скулптурата през първата половина на Средното царство  период на промяна в изкуството и преход между две епохи (изкуството по времето на Ментухотеп I  „Обединителят“)

2.1.1. Сенусерт I

2.1.1.1. Начало на промяна в отношенията между фараона в отношенията между фараона и номарси и началото на промяна в официалносто изкуство

2.1.2. Развитие и изменения в царските статуи по времето на XII династия и измения в образа и царските инсигнии (одежди, уреус и корона)

2.1.3. Изкуството на местните центрове от времето на Средното царство и влиянието му върху официалното изкуство  статуи от номовете (1-ви, 10-ти и 14-ти)  силни художествени центрове

2.1.3.1. Сиутска школа  1-ви ном

2.1.3.2. Школата на Ел-Лищ

2.1.3.3. Школата в Кис  14-ти ном и появата на първите кубоиди

2.1.3.4. Статуи от Абидос

2.2. Скулптурата през втората половина на Средното царство

2.2.1. Развитие и изменения в царските статуи през втората половина на Средното царство (XIX-XVII век пр.Хр.) XII династия

2.2.1.1. Амехемхе II

2.2.1.2. Сенусерт II

2.2.1.3. Сенусерт III

2.2.2. „Реалистичният царски портрет“  апогей по времето на Аменемхе III

2.2.2.1. Потретите на Аменемхе III в канона

2.2.2.2. Портретите на Аменемхе III в реализма

Глава III. Скулптурата в Новото царство (XVIII династия — до времето на Аменхотеп IV (Ехнайот)
[Chapter III. Sculpture in the New Kingdom (19th Dynasty  until the time of Amenhotep IV (Echnaton)]

3.1. Скулптурата след хикскоското нашествие  Втори преходен период  ранна скулптура на XVIII династия

3.2. Скулптурата в официалното изкуство на ранната XVIII династия

3.2.1. Скулптурата по времето на Яхмос

3.2.2. Скулптурата по времето на Аменхотеп I

3.2.3. Скулптурата по времето на Тутмос I

3.2.4. Скулптурата по времето на Тутмос II

3.3. Скулптурата в официалното изкуството на XVIII династия (от Хатшепсут до Ехнайот)

3.3.1. Скулптурата по времето на Хатшепсут — нови черти в скулптурния образ

3.3.1.1. Портретите на царицата в храма в Деир ел-Бахри

3.3.1.2. Сфинксовете на царицата

3.3.1.3. Коленопреклонни статуи на царицата

3.3.1.4. Озирически статуи с лика на царицата в Деир ел-Бахри

3.3.1.5. Портретите на царицата като Хатхор в светилището на Хатхор в Деир ел-Бахри

3.3.1.6. Портрети на Сененмут с Неферуре в храма на Деир ел-Бахри

3.3.1.7. „Кубоидите“ на Сененмут

3.3.1.8. Коленопреклонни статуи (жертвени статуи — „адоранти“) на Сененмут

3.3.2. Скулптурата по времето на Тутмос III (1479 г.  1425 г. пр. Хр.)

3.3.2.1. Царските статуи на Тутмос III и паралели със статуите на царица Хатшепсут

3.3.2.2. Жертвени статуи на Тутмос III и царица Хатшепсут

3.3.3. Статуи по времето на Аменхотеп II (1453 г.  1419 г. пр. Хр.)

3.3.4. Женски фигури и портрети по времето на XVIII династия

3.3.4.1. Портрети на царица Яхмос-Меритамон (внучка на царица Хатшепсут)

3.3.4.2. Портрети на царица Тия

3.3.4.3. Портрети на царица Туя

3.3.4.4. Портрети на царица Тейе

3.3.5. Скулптурата по времето на Аменхотеп III

3.3.5.1. Царската скулптура

3.3.5.2. Статуи на Аменхотеп III и царица Тейе

3.3.6. Статуи на велможите

3.3.6.1. Статуи на Аменхотеп  син на Хапу

Заключение

Библиография

Скулптурата в Древен Египет през периода на XII и XVIII династия

 

Details
Publisher New Bulgarian University
Language Bulgarian
Pages 256
Illustrations b/w and color figures
Binding paperback
ISBN 978-954-535-901-9
Creation date 2015
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset